CDA Dinkelland vraagt zich af of Vitens, nadat bekend werd dat het drinkwater was vervuild, op een adequate en snelle manier heeft gecommuniceerd met inwoners. ‘’De CDA-fractie heeft van inwoners vragen ontvangen over met name de wijze van communiceren door Vitens. Inwoners zijn allereerst per e-mail geïnformeerd, maar omdat niet iedereen is bereikt werd er huis-aan-huis een brief verspreid’’, legt CDA-raadslid Edo van Bree uit.


Bacterie in drinkwater
Donderdagavond 2 september werd bekend dat het drinkwater in Oldenzaal met de E.Coli-bacterie en enterococ is vervuild. Op vrijdag bleek dat de bacterie ook in het drinkwater in delen van Dinkelland, waaronder Deurningen, Rossum en Agelo, is gemeten. Deze situatie heeft ruim een week geduurd. Afgelopen dinsdag werd opnieuw bekend dat het drinkwater met een minimale hoeveelheid enterococ in delen van Dinkelland is vervuild. Het kookadvies werd weer afgegeven.

Is een tegemoetkoming mogelijk?
De CDA-fractie in Dinkelland vraagt zich hardop af of huishoudens in Dinkelland aanspraak kunnen maken op een schadevergoeding of tegemoetkoming. ‘’Inwoners hebben kosten gemaakt en zaten in ongemak. Bij een stroomstoring langer dan vier uur volgt er een vergoeding, geldt dit ook voor het niet kunnen gebruiken van drinkwater?’’

Aanspreken van Vitens
Tenslotte merkt Van Bree namens CDA Dinkelland op: ‘’We vragen het college om, bij voorkeur samen met Oldenzaal en Losser, Vitens aan te spreken op de aanhoudende problemen. Op dit soort momenten ervaar je hoe essentieel schoon drinkwater voor de volksgezondheid is. Een vervuiling van drinkwater moet te allen tijde worden voorkomen’’, aldus Van Bree.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.