De CDA-fractie in Dinkelland wil voorkomen dat bedrijven rond Natura2000 gebieden gedwongen moeten sluiten. Daarvoor is een motie aangenomen door CDA, Burgerbelangen Dinkelland en VVD.

De christendemocraten willen dat de bestaande vergunningen worden gerespecteerd en dat innovatie in de agrarische sector mogelijk blijft. Dit is belangrijk om te voorkomen dat de agrarische sector in Dinkelland op slot wordt gezet. De CDA-fractie spreekt uit dat Dinkelland een toeristisch agrarische gemeente is, waar natuur en landbouw samen nodig zijn voor het behoud van het prachtige landschap en aantrekkingskracht op het toerisme. Zij roepen het college dan ook op om zich in samenspraak met de partners in het netwerk ‘Samen Werkt Beter’ in te zetten. ‘Samen Werkt Beter’ werkt aan een duurzame ontwikkeling en toekomstbestendige koers van het landelijk gebied in Overijssel.

 “Het stikstofprobleem hebben we gezamenlijk als samenleving veroorzaakt en moeten we dus ook gezamenlijk oplossen.''

Volgens CDA-raadslid Jeannette Paus-Weersink is deze motie nu noodzakelijk omdat de komende weken belangrijke gesprekken plaatsvinden tussen provincie, de VNG en de ministeries over de manier waarop de stikstofcrisis moet worden opgelost. “De sluiting van agrarische bedrijven rond de Natura2000 gebieden lost het stikstofprobleem niet op”, zegt Paus-Weersink.

De CDA-fractie ziet dat de landbouw een deel van de oplossing kan bieden voor het breed maatschappelijke probleem. “Het stikstofprobleem hebben we gezamenlijk als samenleving veroorzaakt en moeten we dus ook gezamenlijk oplossen. Daar komt bij dat het grootste gedeelte van de stikstof vanuit Duitsland komt en er dus met onze buren over moet worden gesproken.’’ Naast de landbouw ondervinden woningbouw, wegenbouw en het grondverzet gevolgen van de stikstofproblematiek. ‘’Door de PFAS- en stikstofcrisis worden deze sectoren getroffen, en daarmee een groot deel van de Dinkellandse gemeenschap. Wij komen voor hen op. Daarvoor werken we intensief samen met CDA Overijssel’’, aldus Paus-Weersink.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.