CDA Dinkelland stemt in met duurzame opwek van energie, maar wil vooralsnog geen grootschalige windturbines en zonnevelden. Dat is één van de randvoorwaarden die de gemeenteraad van Dinkelland aan het college meegeeft naar de stuurgroep van de Twentse Regionale Energie Strategie (RES). ‘’Onze inwoners, verantwoordelijkheid richting toekomstige generaties en ons prachtige Twentse landschap staan centraal.’’


De gemeenteraad heeft unaniem ingestemd met het bod van Noordoost-Twente om 225 GWh duurzame energie op te wekken. ‘’Daarmee gaan wij invloed uitoefenen op de toekomst van ons, onze kinderen, diens kinderen en toekomstige generaties’’, zegt CDA-raadslid Michael Geerdink. De afgelopen maanden is er reuring ontstaan omtrent de invulling van de voorlopige RES 1.0 en de eventuele inzet van windmolens in het bijzonder, constateert CDA. ‘’Op straat zijn de klimaatdoelstellingen steeds vaker een onderwerp van gesprek, waarbij de gemoederen hoog op kunnen lopen.’’

CDA Dinkelland ervaart dat inwoners onvoldoende gevoel hebben bij wat er moet gebeuren om de klimaatdoelstellingen te behalen, dat zien zij onder andere door de vele zienswijzen op het windbeleid. ‘’Grote windmolens, grote zonnevelden? Kan dat niet anders? Er is veel onbegrip en dat begrijpen wij’’, legt Geerdink uit. ‘’De gemeenteraad heeft bij de informatievoorziening altijd in de kopgroep gezeten. De meeste inwoners van Dinkelland hebben hier door diverse omstandigheden, zoals corona niet aan kunnen haken. Zij zitten dus niet in de kopgroep en zelfs niet in het peloton als wij het in wielertermen uitdrukken.’’ De CDA-fractie vindt dat er daarom nog veel werk te verzetten is.

Alle fracties in de gemeenteraad van Dinkelland hebben een gezamenlijke motie ingediend en aangenomen. ‘’Dit ging niet alleen over klimaatneutraal, maar omschrijf ik als ‘politiek-neutraal’’, aldus Geerdink. Nog een keer samenvattend, op hoofdlijnen, gaat het om de volgende randvoorwaarden:

  1. Intensieve communicatie met onze inwoners
  2. Prioriteit in de komende jaren voor zon op dak en isolatie
  3. Inzetten van nieuwe en bestaande technologieën om onze doelstellingen te bereiken
  4. Meer taken van het rijk, houdt in, meer knaken van het rijk
  5. Cijfermatige openheid naar inwoners met betrekking tot ons bod in de RES
  6. Onderzoek naar de gezondheidseffecten van duurzaam opgewekte energie
  7. Een evenwichtige verdeling van de RES opdracht tussen de Twentse gemeenten
  8. Dat Dinkelland, vooralsnog, geen grootschalige windturbines en zonnevelden op haar grondgebied zal toestaan

Dit laatst genoemde punt met betrekking tot windturbines heeft veel impact op het Noordoost-Twentse windbeleid. ‘’Aangezien wij nu de tijd nemen om de opdracht van de RES en randvoorwaarden goed op te pakken en nog geen grootschalige zon en wind op land geven, heeft het CDA voorgesteld om als gemeente het windbeleid te temporiseren. Om deze reden hebben we een motie ingediend welke is aangenomen om het windbeleid uit te stellen’’, aldus Geerdink.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.