CDA en VVD in de gemeente Dinkelland willen van het college weten wat de ervaringen zijn met de bewegwijzering naar toeristische ondernemers in de gemeente. De fracties krijgen vragen van ondernemers of de bekende bruine bordjes worden behouden. Een duidelijke bewegwijzering draagt er aan bij dat toeristen de ondernemers beter kunnen vinden, stellen CDA en VVD.


‘’Dinkelland is een gastvrije agrarisch toeristische gemeente’’, constateert VVD-raadslid Joris Poffers. ‘’Het ontvangen van toeristen is een belangrijke bron van inkomsten en werkgelegenheid voor veel ondernemers.’’ De provincie Overijssel heeft aangegeven de bewegwijzering langs provinciale wegen te willen verminderen, en dat roept ook vragen op bij CDA-raadslid Arie Mentink: ‘’Als gemeenteraad willen we verrommeling van de omgeving door reclameborden tegengaan. Dat doen we op basis van het huidige beleid, ook in het kader van Nationaal Landschap Noord Oost Twente.’’

De coalitiepartijen willen weten hoe bewegwijzeringsborden op dit moment aangevraagd kunnen worden en welke gemeentelijke voorwaarden er worden gesteld om hiervoor in aanmerking te komen. CDA en VVD willen daarnaast weten wat het college vindt van het besluit van de provincie om bewegwijzering in het buitengebied langs provinciale wegen te verminderen. ‘’We hopen op een snelle beantwoording om gezamenlijk te kijken of er vanuit de gemeente aanvullende maatregelen nodig zijn’’, aldus Poffers en Mentink.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.