De CDA-fracties in Tubbergen en Dinkelland houden de vinger aan de pols over de evaluatie van het incident in Lingen. Afgelopen december heeft er een brand gewoed in een splijtstoffabriek op ruim 1 kilometer afstand van de kerncentrale Emsland in het Duitse Lingen. In diverse media werd bericht over het incident in de kerncentrale, echter een officiele reactie van de Nederlandse autoriteiten bleef uit. Hierdoor is er onrust ontstaan bij inwoners in de grensregio waaronder de gemeenten Tubbergen en Dinkelland.

 ‘’Vorig jaar hebben wij aangedrongen op een evaluatie van het incident. De overheden hebben toen niet gecommuniceerd, omdat de brand niet in de kerncentrale woedde. Toch is er onrust ontstaan bij inwoners omdat dat laatste niet bekend was’’ blikt CDA-fractievoorzitter Hilde Berning uit Tubbergen terug. Samen met Statenlid Bouwien Rutten en Kamerleden Pieter Omtzigt en Maurits von Martels hebben we vragen gesteld over de rol van de Veiligheidsregio Twente bij dit soort incidenten. ‘’We vinden het belangrijk dat de overheid inwoners informeert over incidenten als deze. Oók wanneer er geen gevaar voor de veiligheid en gezondheid is. Inwoners weten dan wat er gaande is en wat zij kunnen doen. Hiermee kan onnodige onrust en ongerustheid ten gevolge van berichtgeving in de media en sociale media worden voorkomen” stelt Berning.

De CDA-fracties van beide gemeenten zijn blij met de uitgebreide antwoorden en toezeggingen om het optreden van de Veiligheidsregio Twente en de gemeenten te evalueren. ‘’Gelukkig was er geen gevaar voor de volksgezondheid, toch hebben wij gevraagd om een evaluatie uit te voeren. Op deze manier kunnen we leren van de brand nabij de kerncentrale. Wij moeten te allen tijde goed voorbereid zijn en direct kunnen reageren’’ stelt het Dinkellandse CDA-raadslid Marc Smellink.

Een grensoverschrijdende oefening voor een kernongeval is volgens de provincie in voorbereiding. ‘’Een grensoverschrijdende oefening kan de sterke en zwakke punten in de samenwerking zichtbaar maken. Op deze manier kunnen er verbeteringen worden aangebracht, bijvoorbeeld in de crisiscommunicatie’’ aldus Smellink. Berning en Smellink willen van de burgemeesters weten hoe de evaluatie wordt uitgevoerd en wanneer de gemeenteraden een grensoverschrijdende oefening kunnen verwachten. ‘’Daarnaast roepen wij de burgemeesters op om de gemeenteraden actief op de hoogte te houden van de situatie rondom de kerncentrale in Lingen. Het Kernkraftwerk Emsland staat op de nominatie in 2022 gesloten te worden, maar wij houden graag de Nederlandse vinger aan de pols’’ aldus Smellink.

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.