Op 23 februari berichtte de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) dat afvalwaterinjectieput ROW2 aan de Tramweg in Rossum wordt afgesloten door een scheur in de buitenbuis. GroenLinks, Lokaal Dinkelland en CDA stellen vragen aan het college over het afsluiten van de put ROW2 en de gang van zaken betreffende de overige putten in de gemeente Dinkelland. 


De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) had er geen rekening mee gehouden dat de dubbelwandige injectieput in zodanige staat zou zijn dat deze moet worden afgesloten. Na het verwijderen van de vervormde binnenbuis is de buitenbuis gecontroleerd, waaruit blijkt dat er een breuk zit. Volgens de NAM kan er geen sprake zijn geweest van lekkage van afvalwater. Het terugplaatsen van de binnenbuis is niet mogelijk en alternatieven zijn financieel te ingrijpend. Omdat het afvalwater ook via drie andere putten in de bodem wordt geïnjecteerd, heeft het sluiten van put ROW2 geen directe gevolgen volgens de NAM. De andere putten zullen meer injecteren in hetzelfde reservoir.

Bij monde van Wilma Schouten (GroenLinks), Benny Tijkotte (LD) en Marc Smellink (CDA) willen de fracties van het college weten in hoeverre de mogelijkheid bestaat dat deze schade zich ook bij andere injectieputten zal voordoen of reeds aanwezig is en welke consequenties het dichten van ROW2 op de andere injectieputten heeft. Daarnaast willen zij weten of de andere injectieputten worden gecontroleerd en of de NAM per direct stopt met het injecteren van afvalwater nu is gebleken dat er een verhoogd risico is op lekkage van afvalwater in de ondergrond.

De schriftelijke vragen zijn via deze link te downloaden.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.