Het politieke seizoen 2018/2019 van CDA Dinkelland is alweer van start gegaan met onze traditionele opening-politiek-seizoen-BBQ. Daarnaast hebben alle Dinkellandse raadsleden nader met elkaar kennis gemaakt. Samen zijn zij een weekend naar Stadlohn (Duitsland) geweest voor een Europatreffen waar ook de afvaardigingen van verschillende Europese steden aanwezig waren.

Op dinsdag 23 oktober a.s. houden wij onze algemene ledenvergadering. Verderop in deze nieuwsbrief vindt u de uitnodiging hiervoor. Houdt deze datum alvast vrij in uw agenda. Op deze avond gaan wij de advieskandidatenlijst voor de Provinciale Staten en Waterschappen Drents Overijsselse Delta en Vechtstromen voor CDA Dinkelland vaststellen. De lijsttrekkers hiervoor staan reeds vast.

De Provinciale Statenverkiezingen en Waterschapsverkiezingen vinden plaats op 20 maart 2019. Voor de PS2019 staat op de 3e plaats ons lid en Statenlid Bouwien Rutten uit Agelo. Voor de WS2019 staat op de 6e plek ons lid Johan Arkink uit Deurningen. Zij zullen op 23 oktober ook aanwezig zijn op onze ledenvergadering om zich nader aan u voor te stellen en al uw vragen te beantwoorden. Op aanvraag kunnen wij u de verkiezingsprogramma’s toesturen en eventueel amendementen opstellen.

Tijdens de algemene ledenvergadering van het CDA Overijssel op donderdag 22 november 2018 worden de definitieve lijsten en verkiezingsprogramma’s vastgesteld. Ook hiervoor zijn jullie van harte uitgenodigd. Mede namens mijn medebestuursleden zien wij u graag op dinsdag 23 oktober!

Ellen Spekhorst-Aarninkhof
Voorzitter

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.