Het CDA in Dinkelland pleit voor een fietsenstalling in Ootmarsum. Tijdens de zomerperiode en evenementen werd er regelmatig overlast ervaren van fietsen die her en der zijn gestald. Toeristen weten steeds vaker de kunststad te vinden. ‘’Voor recreatie en toerisme is dit een goede ontwikkeling’’, stelt CDA-raadslid Erik Hemmer. ‘’Maar de drukte die dit met zich meebrengt kent een keerzijde.’’

Veel dagjesmensen en toeristen komen op de fiets naar Ootmarsum. Volgens de CDA-fractie zijn er geen voorzieningen om de fietsen veilig te stallen in de krappe binnenstad. ‘’De fietsen worden veelal langs de straat geplaatst. Soms zelfs tegen openbare kunstobjecten’’, legt Hemmer uit. ‘’Dat is voor veel inwoners, ondernemers en bezoekers onwenselijk.’’

Het CDA vraagt het college of er voorzieningen kunnen worden getroffen om de problematiek rondom geparkeerde fietsen kan worden tegengegaan. ‘’Zou één of meerdere fietsenstallingen het probleem oplossen?’’ Ook wil de partij graag weten of de gemeente in gesprek kan gaan met partners over dit probleem. Hemmer: ‘’Denk hierbij aan het Toeristisch Ondernemersfonds, ondernemers in het centrum en organisatoren van evenementen.’’

De CDA-fractie hoopt met de juiste maatregelen het probleem snel te kunnen oplossen. ‘’Ootmarsum blijft een prachtige stad, waar wij de overlast van verkeerd gestalde fietsen zo snel mogelijk willen verminderen’’ aldus Erik Hemmer.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.