Het college heeft vorige week in een raadsbrief (19 mei 2021-46) gemeld dat een vrijliggend fietspad ter hoogte van het bedrijf W&B net buiten Denekamp niet nodig is. Volgens het college leidt een fietspad niet tot een veiliger situatie en is een fietspad dus niet nodig. CDA Dinkelland wil dat het college toch gaat verkennen of een vrijliggend fietspad aan de Brandlichterweg haalbaar is.


Uit het verkeersonderzoek blijkt namelijk dat er verkeersonveiligheidsgevoelens bestaan door de aanwezigheid van fietsers en voetgangers in combinatie met (groot) gemotoriseerd verkeer. ‘’De CDA-fractie neemt deze gevoelens van onveiligheid serieus’’, legt CDA-raadslid Elke Klunder uit. ‘’Met name omdat er naast wonen veel functies samenkomen, zoals loonwerk, wagenbouwloodsen, manege en verenigingen.’’

Het onderzoek wijst uit dat de verkeersveiligheidsgevoelens wel degelijk kunnen worden verbeterd door de aanleg van een vrijliggend fietspad. Daarvoor is geld en medewerking van grondeigenaren nodig. ‘’Allereerst willen we dat het college in gesprek gaat met aanwonenden en gebruikers om te horen wat zij van deze maatregel vinden en dit mee te nemen in het haalbaarheidsonderzoek’’, vindt Klunder. Vervolgens moet  volgens de CDA-fractie worden onderzocht of grondeigenaren willen meewerken en of er subsidies beschikbaar zijn om deze maatregel gedeeltelijk te bekostigen.’’ Op basis daarvan wil de CDA-fractie in gesprek met de andere fracties en het college om een gedegen besluit te kunnen nemen of een vrijliggend fietspad meerwaarde heeft.

De motie wordt tijdens de raadsvergadering van dinsdag 25 mei behandeld. De CDA-fractie hoopt op steun van de andere politieke partijen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.