Het CDA in Dinkelland wil dat het inschrijfgeld bij aanmelding voor bouwgrond wordt afgeschaft.

Momenteel betalen belangstellenden 225 euro inschrijfgeld als ze een bouwkavel van de gemeente Dinkelland willen kopen. Dit inschrijfgeld stamt nog uit de tijd dat er per kern een wachtlijst was en de kavels werden aangeboden op basis van de plaats op de wachtlijst. Hoe langer je ingeschreven stond hoe hoger je plek op de wachtlijst. Ook gebruikte de gemeente de wachtlijst om de bouwbehoefte te bepalen. ‘’Momenteel is er geen wachtlijst meer en worden bouwkavels aan iedereen op de lijst aangeboden’’, legt CDA-raadslid Erik Hemmer uit. ‘’Inschrijfgeld is daarmee een onnodige drempel geworden.’’

De CDA-fractie vindt het belangrijk dat bouwen in Dinkelland betaalbaar blijft. ‘’Met name starters hebben het moeilijk met de hoge huizenprijzen’’, vindt Hemmer. ‘’Wij spreken regelmatig met starters die een huis willen kopen.’’ Hij doelt hiermee op de Ootmarsumse initiatiefnemers van Facebookgroep ‘Jonge leu duure groond’. De christendemocraten denken dat door het inschrijfgeld af te schaffen er een eerste drempel verdwijnt voor inwoners die een huis willen bouwen. ‘’Daarnaast maken we wonen in Dinkelland aantrekkelijk door startersleningen, blijversleningen, groene leges en een woningbouwprogramma voor elke kern’’, voegt Hemmer er aan toe.

Het CDA zal tijdens de begrotingsvergadering op 12 november een motie indienen waarin het college gevraagd wordt het inschrijfgeld voor bouwkavels af te schaffen en mensen die nu in geschreven staan hun geld terug te geven.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.