De boer is troef! Helaas houden de gepresenteerde plannen van 10 juni 2022 door minister Van der Wal geen rekening met dit oeroude gezegde.


Het uitvoeren van de plannen van NPLG (Nationaal Programma Landelijk Gebied) in de meeste van onze gemeenten zal betekenen dat de agrariërs ongeveer tweederde van hun stikstofuitstoot moeten terugdringen. Met het gevolg dat het aantal agrariërs in de gemeenten van Overijssel dat verplicht moet stoppen mogelijk neerkomt op meer dan de helft! De gestelde opgaven zijn enorm en daar maken veel boeren, hun gezinnen en de leefgemeenschap zich grote zorgen over. De leefbaarheid van plattelandskernen komt in het gedrang.

Wij, alle vijfentwintig CDA-afdelingen in Overijssel, vinden dat de natuur hand in hand moet gaan met de agrarische sector. Deze plannen komen daar helaas niet bij in de buurt. Met deze plannen heeft de natuur de agrarische sector in de houdgreep. Natuurbeleid is stikstofbeleid geworden! Overijssel heeft 24 Natura2000-gebieden. Prachtige stukjes natuur met ieder hun eigen maatregelen om de huidige doelen te behalen. In dit plan wordt het uitgangspunt van deze doelen de Kritische Depositie Waarde (KDW) van stikstof. Deze waardes zijn gebaseerd op aannames en modellen en niet op praktijkmetingen onder Nederlandse omstandigheden. Bedacht achter het bureau, maar onhaalbaar in de praktijk.

In Overijssel werken we juist keihard aan oplossingen, onder andere met biogasvergisting zodat we én stikstof verminderen én gas produceren. Over duurzaamheid gesproken. Al deze initiatieven worden onzeker wanneer het mes in de veestapel gaat. Dit beleid biedt geen houvast voor alle innovaties die al vanuit de omgeving worden opgezet. Bij deze plannen ligt de focus op uitkopen van agrariërs. Wie draagt er dan zorg voor ons buitengebied? De sociale en economische kaalslag die deze stikstofmaatregelen in ons buitengebied gaat veroorzaken is niet te overzien. Het bestaansrecht van meerdere bedrijven is afhankelijk van ons buitengebied, denk aan loonwerkers, bouwsector, transport, diervoeders en ga zo maar door. Naast het werken komt ook het wonen in onze kernen onder druk te staan, zoals de scholen, het verenigingsleven en het noaberschap.

Vrijdag 10 juni 2022, het zwaard van Damocles hangt boven het hoofd van Overijssel. Natura2000 is echter Europees beleid. Het kan toch niet waar zijn dat wij hier worden opgeofferd, terwijl er aan de andere kant van de landsgrens geen kritische depositie waarde lijkt te bestaan!

Alle CDA-afdelingen in Overijssel staan niet achter dit voorgestelde beleid. Het plan biedt geen toekomst voor de betrokkenen en de agrarische sector wordt om zeep geholpen. Agrariërs zijn onderdeel van de oplossing en niet het probleem. Zij kennen het gebied door en door: van bodemkwaliteit, natuur en landschap tot afwatering. Maak gebruik van deze kennis. Kortom, terug naar de tekentafel, wetgeving corrigeren, fouten uit het verleden herstellen en zorgen voor een beleid dat gebaseerd is op feiten en de praktijk.


Getekend de CDA-afdelingen in Overijssel,

CDA Almelo
CDA Borne
CDA Dalfsen
CDA Deventer
CDA Dinkelland
CDA Enschede
CDA Haaksbergen
CDA Hardenberg
CDA Hellendoorn
CDA Hengelo
CDA Hof van Twente
CDA Kampen
CDA Losser
CDA Oldenzaal
CDA Olst-Wijhe
CDA Ommen
CDA Raalte
CDA Rijssen-Holten
CDA Staphorst
CDA Steenwijkerland 
CDA Twenterand
CDA Tubbergen
CDA Wierden-Enter
CDA Zwartewaterland
CDA Zwolle

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.