Het CDA Dinkelland wil dat de gemeente ouderen actief gaat wijzen op de subsidies waar ze recht op hebben. Veel ouderen maken van subsidies als huur- of zorgtoeslag op dit moment geen gebruik. Soms weten ouderen niet dat ze recht hebben op de subsidie of is de aanvraag te ingewikkeld voor deze ouderen (of hun familie) om in te vullen.

Onderzoek van de landelijke ouderenbonden laat zien dat één op de zes ouderen geen huursubsidie aanvraagt. Eén op de tien ouderen laat de zorgtoeslag liggen. Soms gaat het om een paar tientjes, maar het kan oplopen tot honderden euro's per jaar. Het CDA Dinkelland vindt dat veel ouderen deze financiële steun heel goed kunnen gebruiken.

Woordvoerder Elke Klunder: “Wij willen dat de gemeente Dinkelland ouderen actief gaat wijzen op de zorg- en huurtoeslag waar zij recht op hebben en hen wijst op de mogelijkheden die zij hebben om deze toeslagen aan te vragen. Mogelijk kan de gemeente hen helpen bij de aanvraagprocedure. Veel ouderen maken gebruik van Wmo-voorzieningen. Misschien kan het bij de keukentafelgesprekken worden meegenomen. Of kan de gemeente ervoor zorgen dat het gemakkelijker wordt voor ouderen om het benodigde papierwerk in te vullen. Wij willen graag van het college horen welke mogelijkheden er zijn, en wat zij er concreet aan willen doen.” 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.