CDA Dinkelland wil dat de mogelijkheden worden onderzocht van KoopLater-woningen. Starters hebben het momenteel niet gemakkelijk op de woningmarkt. Soms verdienen zij te veel om in aanmerking te komen voor een sociale huurwoning, maar te weinig om een hypotheek te krijgen voor een koopwoning. Starters vallen hierdoor tussen wal en schip. Het CDA wil daar met de KoopLater-woningen een einde aan maken.

‘’Voor de kernen in Dinkelland is het van groot belang dat starters zich kunnen vestigen in de gemeente. Jongeren moeten de mogelijkheid krijgen om te blijven wonen in Dinkelland’’ stelt CDA-raadslid Erik Hemmer. In de gemeente Dinkelland is momenteel al een starterslening beschikbaar. Deze lening is een steuntje in de rug en biedt vooral uitkomst als starters niet over eigen geld beschikken om het verschil te overbruggen tussen de prijs van de woning en de maximale hypotheek. ‘’Om de woningmarkt nog meer te stimuleren zijn er KoopLater-woningen. Deze woningen worden eerst gehuurd, een deel van de huur wordt gebruikt om de koopsom te betalen. Na een paar jaar hebben de bewoners een lagere hypotheeksom nodig, dat scheelt vervolgens weer in de woonlasten’’ legt Hemmer uit. ‘’Dit wordt elders in Nederland al succesvol toegepast.’’

Volgens de christendemocraten kunnen woningcorporaties hierin een betekenisvolle rol vervullen. Naast de standaard woonvormen, huur en koop, biedt het KoopLater-concept een vorm voor inwoners die betiteld worden als 'te rijk' voor sociale huur en 'te arm' voor koop.

Het CDA vraagt aan het college in gesprek te gaan en de mogelijkheden te onderzoeken van KoopLater-woningen in Dinkelland, in samenwerking met de woningcorporaties. Daarnaast vragen zij de wethouder om hier, indien dat mogelijk is, prestatieafspraken over te maken. ‘’Voor onze jongeren moet het mogelijk zijn om te kunnen blijven wonen in hun eigen kern. Op deze manier wil het CDA daar actief aan bijdragen.’’

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.