Op initiatief van CDA Dinkelland en mede ingediend door Burgerbelangen Dinkelland, Lokaal Dinkelland en VVD Dinkelland is de motie over stikstofmaatregelen aangenomen. De motie roept het college op om de zorgen over de buitensporige stikstofmaatregelen uit te spreken en samen met inwoners, (agrarische) ondernemers en provincie alternatieve plannen en innovaties te ontwikkelen. ''Anders is de sociale en economische kaalslag van ons platteland een feit.''


Het Nationaal Programma Landelijk Gebied, dat onlangs is gepresenteerd, sloeg in als een bom. De gestelde opgaven zijn enorm en daar maken boeren, hun gezinnen en vele inwoners zich zorgen over. Naar aanleiding van de brieven van ministers Van der Wal en Staghouwer zijn de gevolgen voor de boerenbedrijven en daarmee hun gezinnen niet te overzien. ''Er zijn alleen maar vragen bijgekomen, in plaats van beantwoord'', legt CDA-raadslid Ellen Loohuis uit. Als de doelen werkelijkheid worden dan moeten agrariërs in Dinkelland tweederde van hun stikstofuitstoot terugdringen. Met het gevolg dat vele agrariërs, naast de autonome ontwikkeling, verplicht moeten stoppen. ''De sociale en economische kaalslag is daarmee een feit.''

''Reacties die de CDA-fractie krijgt zijn heftig'', gaat Loohuis verder. ''Mensen slapen niet meer. Zij hebben lichamelijke- en geestelijke klachten doordat zij zich zorgen maken over hun voortbestaan. De agrariërs in Dinkelland hebben de laatste jaren meegewerkt aan de plannen rondom de Natura2000-gebieden. Nu worden ze geconfronteerd met, ook volgens de provincie, onhaalbare en mogelijk ook onbetaalbare doelen. Zonder draagvlak in de omgeving.'' Volgens de CDA-fractie beleid dat door de overheid zelf is gecreëerd door niet de bescherming van de habitattypen als uitgangspunt te nemen, maar de kritische depositiewaarde.

Het doel, overigens ook een juridische verplichting, is de instandhouding van de natuur. Dat is ook het doel van CDA Dinkelland. ''Maar wel natuur dat hand in hand gaat met de agrarische sector. Waar we allemaal, inwoners, bedrijven en agrariërs een steentje aan bijdragen. Maak juist gebruik van de agrariërs, die het gebied door en door kennen'', vindt Loohuis. Van bodemkwaliteit, natuur en landschap tot afwatering. Bied ook ruimte voor innovatieve oplossingen, zoals biogasvergisting zodat we én stikstof verminderen én natuurlijk gas produceren. Er zijn voldoende mogelijkheden, maar dan moet je ze wel willen zien en aangrijpen.

Ten slotte dragen boeren en hun gezinnen bij aan de leefbaarheid van onze kernen. Ze zorgen voor werkgelegenheid. Gezinnen die wonen in de omliggende kernen werken vaak bij bedrijven die gerelateerd zijn aan de agrarische wereld. Daardoor kunnen scholen, winkels en verenigingen in de kleine kernen blijven bestaan.

''Met een motie willen we als gemeenteraad een duidelijke uitspraak doen en het college steunen om met inwoners, ondernemers, agrariërs en provincie alternatieve plannen en innovaties te ontwikkelen. Voor een leefbaar platteland, gezonde boerenstand en prachtige natuur'', sluit Loohuis af. Progressief Dinkelland stemt tegen de motie.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.