Het CDA Dinkelland maakt zich zorgen over de gevolgen van de nieuwe bekostigingssystematiek voor het voortgezet onderwijs. Omdat de huidige wijze van het bekostigen van voortgezet onderwijs complex en niet transparant is, heeft de minister van Onderwijs een eenvoudiger bekostigingsmodel ontwikkeld.

Een van de belangrijkste uitganspunten hiervoor was dat onderwijsinstellingen er maximaal 3 procent op vóór of achteruit zouden gaan. Uit recente berekeningen blijkt dat deze nieuwe werkwijze voor nagenoeg alle scholen in onze regio nadelig uitpakt, veel méér dan de in de uitgangpunten gestelde 3 procent.

Vooral brede scholengemeenschappen, zoals we die in Twente veel hebben, worden extra hard getroffen worden door deze aanpassing in de bekostiging. Terwijl onderwijsinstellingen in de randstad veel minder nadelen van deze nieuwe regeling ondervinden en er in sommige gevallen zelfs op vooruit gaan.

Dit effect komt bovenop het negatieve effect van de krimp in leerlingenaantallen. De stapeling van deze ontwikkelingen zorgt ervoor dat het voortgezet onderwijs in onze regio onder druk kan komen te staan en heeft invloed op de kwaliteit en de nabijheid van voortgezet onderwijs.

Het CDA dient, samen met de VVD, een motie in tijdens de aanstaande raadsvergadering. CDA-raadslid Elke Klunder: “Wij vinden het belangrijk dat iedere leerling in onze gemeente toegang heeft en houdt tot goed én nabij onderwijs. Daarom roepen wij het college van de gemeente Dinkelland op in samenwerking met andere Twentse gemeenten aandacht te vragen voor de (onbedoelde) effecten van deze nieuwe bekostigingssystematiek. En bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap aan te dringen op een eerlijkere verdeling van de gelden.”

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.