In verschillende Twentse gemeenten is gestart met AutoMaatje van de ANWB, onder andere in Oldenzaal en Losser zijn hier goede ervaringen mee.

Vrijwilligers vervoeren hierbij met eigen auto minder mobiele plaatsgenoten tegen een kleine vergoeding en maken ondertussen een praatje met ze. Elke rit betekent een nieuw sociaal contact, een gesprek tussen deelnemer en chauffeur. Het heeft tot doel mensen zo lang mogelijk mobiel te houden en sociaal maatschappelijke betrokken te laten blijven. De gemeente of welzijnsinstelling vervult hierbij een coördinerende rol.

In Tilligte en Rossum zijn er al projecten opgestart vanuit de kernraad. De noodzaak is er dus! Raadslid Elke Klunder heeft in de raadscommissievergadering van dinsdag 9 oktober gevraagd aan wethouder Ilse Duursma of zij deze mogelijkheden wil onderzoeken. De wethouder geeft aan dit te willen onderzoeken en mogelijk te introduceren in Dinkelland.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.