CDA Tubbergen en Dinkelland vragen aan de wethouders van deze gemeenten een oplossing voor overvolle bussen in het begin van het schooljaar. Volgens raadsleden Jasper Oude Vrielink (21) en Marc Smellink (23) zijn de bussen soms zo vol dat passagiers niet kunnen instappen. ‘’Inwoners hechten veel waarde aan de mogelijkheid om met het openbaar vervoer te reizen, blijkt uit het maatschappelijk akkoord in Tubbergen en toekomstvisies van kernen in Dinkelland.’’

In de eerste maanden van het afgelopen schooljaar (2018/2019) kenden de bussen met lijnnummers 62, 64 en 66 een te volle bezetting. Deze problematiek is door Jasper Oude Vrielink in de gemeente Tubbergen aangekaart, wat heeft geleidt tot een enquête onder inwoners. ‘’Uit onderzoek blijkt dat 97 procent van de passagiers regelmatig moeten staan’’, legt Oude Vrielink uit. ‘’Zelfs 62 procent heeft aangegeven dat passagiers niet konden instappen in verband met de overvolle bezetting.’’ Busdienst Keolis heeft in een rapport onderkent dat op enkele tijdstippen de bussen 64 en 66 een te volle bezetting kenden, maar voelde zich niet genoodzaakt hier iets aan te wijzigen. ‘’Deze problematiek doet zich ieder schooljaar aan het begin voor en daarom vraagt het CDA in beide gemeenten om een structurele oplossing’’, aldus Oude Vrielink en Smellink.

Volgens het CDA zijn de busverbindingen cruciaal voor de verbinding met omringende steden en worden deze met name gebruikt door studenten als vervoer richting MBO-instellingen, hogescholen en universiteiten. ‘’Voor de bereikbaarheid van Tubbergen en Dinkelland is het van groot belang om het openbaar vervoer blijvend te verbeteren’’, vindt Marc Smellink. ‘’Met name jongeren vinden de mogelijkheid om met het openbaar vervoer te reizen belangrijk.’’ De jonge CDA’ers vinden dat goed openbaar vervoer een positieve invloed heeft op de bereikbaarheid en leefbaarheid van de kernen in Tubbergen en Dinkelland. ‘’Samen met de vervoerder moeten we dit als gemeente blijven innoveren.’’ Door samen te werken hopen Oude Vrielink en Smellink op een snelle en brede oplossing van de ‘bussenproblematiek’, in het bijzonder voor de jonge inwoner. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.