De Twentse CDA-fractievoorzitters roepen op om gezamenlijk na te denken hoe de schade aan de samenleving en economie zo veel mogelijk beperkt kan worden. ''Plannen om te zorgen dat Twentse ondernemers snel aan de slag kunnen, binnensteden een impuls te geven, kinderen die in een achterstandsituatie raken te helpen en kwetsbare ouderen te beschermen'', vindt ook fractievoorzitter Jos Jogems van CDA Dinkelland. Hieronder vind je de open brief.

Geachte bestuurders van Regio Twente en Twente Board,

De coronacrisis zet het dagelijkse leven van veel mensen op de kop. Het is ongelofelijk hoe een virus de hele wereld meedogenloos raakt en ons in onzekerheid, angst en paniek brengt. Dat het idee van de maakbare mens ineens in duigen valt en de natuur zijn gang gaat en hard om zich heen grijpt. Met als triest gevolg dat het aantal doden inmiddels in Nederland is opgelopen naar 4.177 (23 april 2020) en het aantal besmette patiënten naar 35.729.

Deze crisis heeft een enorme economische, maar ook maatschappelijke impact. De economische en financiële gevolgen voor Twente zullen enorm zijn. Denk aan onze lokale ondernemers die noodgedwongen moeten sluiten en in het uiterste geval mensen moeten ontslaan. Denk aan de zzp’ers die geen inkomsten meer hebben door verlies aan opdrachten en omzet. Culturele instellingen die voorstellingen moeten annuleren en met enorme tekorten dreigen te zitten of zelfs dreigen om te vallen. Kinderen en jongeren die niet meer naar school kunnen, hun examens missen, in een moeilijke gezinssituatie leven en met achterstand te maken krijgen. Gezinnen die in deze moeilijke periode ondersteuning nodig hebben.

Gelukkig zijn er lichtpuntjes. Het aantal coronapatiënten op de intensive care en opgenomen patiënten in het ziekenhuis daalt. Kinderen van de basisschool mogen na de meivakantie (gedeeltelijk) naar school. De maatregelen van de overheid blijken te werken.

Inmiddels is het duidelijk dat we voorlopig niet terug kunnen keren naar de tijd vóór corona. De overheid moet met ondernemers en de samenleving nadenken over de ‘post-coronatijd’, hoewel we niet weten wanneer deze tijd start. Werk aan scenario’s en plannen die zorgen dat ondernemers straks snel aan de slag kunnen, werklozen die niet meer terug kunnen naar hun werk omgeschoold worden, binnensteden impulsen geven zodat het aantal binnenstadbezoekers zo snel mogelijk weer op het oude niveau komt, kinderen helpen die in een achterstandsituatie raken, beschermen van kwetsbare ouderen, et cetera. Bij de plannen dient de focus met name te liggen op de economische, sociale en financiële gevolgen. Onderdeel van de economische gevolgen vormt Cultuur. Het bestuur van de Regio kan in overleg met de Rijksoverheid zoveel mogelijk de Regiodealgelden hiervoor inzetten. Betrek bij de plannen ook deskundigen vanuit de samenleving en het bedrijfsleven die mee kunnen praten over de impact voor de samenleving. Denk hierbij aan economen, psychologen, mensen vanuit de zorg, ethici en gedragswetenschappers.

Kortom de Twentse CDA-fracties vragen het volgende aan de bestuurders van de Regio Twente en Twente Board:

  • kom met scenario’s voor de ‘post-coronatijd’ conform de scenario’s van het Centraal Planbureau en koppel daar plannen aan van wat er moet gebeuren;
  • focus daarbij met name op de economische, sociale en financiële gevolgen;
  • betrek zoveel mogelijk de gelden en projecten van de Regiodeal;
  • betrek bij deze plannen een bredere groep van deskundigen van, naast de 4 O’s, ook bijvoorbeeld economen, psychologen, mensen vanuit de zorg, ethici en gedragswetenschappers.

Twente heeft meerdere crisissen doorstaan. Het zal geen gemakkelijk weg zijn. Deze crisis zal een behoorlijk impact hebben op onze samenleving en sociaaleconomische structuur, maar Twente heeft de veerkracht om er weer bovenop te komen. Dat gaat ons ook dit keer lukken door het goede wat nodig is te doen en dat is de regie nemen voor wat er gaat komen. Kortom, regeren is vooruitzien.

Wij wensen u veel kracht en wijsheid toe in deze periode,

De Twentse CDA-fractievoorzitters

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.