De maatregelen die landbouwminister Schouten heeft aangekondigd om de stikstofproblematiek structureel aan te pakken roept bij het CDA veel vragen op. ‘’Onze zorgen over de leefbaarheid in de kleine kernen en het voortbestaan van boerenbedrijven zijn met deze maatregelen niet weggenomen’’, vinden Jeannette Paus-Weersink, Arie Mentink en Henry Fox van CDA Dinkelland.

Zaterdag 2 mei hebben zij deelgenomen aan de digitale bijeenkomst van CDA Overijssel. Deze bijeenkomst werd georganiseerd naar aanleiding van de Kamerbrief die Carola Schouten, minister van Landbouw, naar de Tweede Kamer heeft gestuurd waarin zij maatregelen aankondigt om uit de stikstofimpasse te komen.

Samenwerking van gemeentelijk tot Europees niveau
CDA-landbouwwoordvoerders Maurits von Martels in de Tweede Kamer en Karin van der Toorn in de Provinciale Staten van Overijssel gaven een reactie op deze brief. CDA'ers op gemeentelijk, provinciaal, landelijk en Europees niveau brachten hun voortdurende inzet op dit onderwerp naar voren. De brede gedeelde conclusie is dat de aangekondigde maatregelen de onzekerheden van inwoners en agrariërs niet wegnemen. Bij intensivering of aanwijzing van meer Natura2000-gebieden komt de leefbaarheid in de kleine kernen en ontwikkeling van ondernemers op het platteland in de knel.

Maatregelen haalbaar en betaalbaar
De CDA-fractie in Dinkelland heeft in het digitale overleg nogmaals duidelijk gemaakt dat er streefwaarden moeten komen voor de depositie op de Natura2000-gebieden waar de doelen haalbaar en betaalbaar zijn. Daarbij moet rekening worden gehouden met de depositie vanuit Duitsland. Dit vraagt om een herijking van de Natura2000-gebieden in de gemeente Dinkelland. Zoals de gebieden Bergvennen & Brecklenkampse Veld en Achter de Voort, omdat de depositie uit Duitsland van deze natuurgebieden zodanig is dat de Natura2000-doelen niet realiseerbaar zijn. Deze en tal van andere vragen vanuit de Overijsselse CDA’ers kreeg Tweede Kamerlid Maurits von Martels (CDA) mee als input voor het Kamerdebat dat binnenkort over de aangekondigde maatregelen wordt gevoerd.

Met meer draagvlak en meer perspectief bij de agrarische sector kan efficiënter aan stikstofreductie worden gewerkt. Het uitgangspunt moet volgens de christendemocraten van de deelnemende gemeenten zijn dat de maatregelen haalbaar en betaalbaar zijn en dat er oog is voor de menselijke maat en het toekomstperspectief voor boerenbedrijven rondom Natura2000-gebieden. Deze gezinnen leven en werken nu veelal in onzekerheid.

Heeft u vragen, opmerkingen of suggesties? CDA Dinkelland gaat graag het gesprek aan. U kunt een e-mail sturen naar Jeannette Paus (j.paus@dinkelland.nl), Arie Mentink (a.mentink@dinkelland.nl) of Henry Fox (h.fox@dinkelland.nl).

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.