De CDA-fracties in Dinkelland en Tubbergen vinden de maatregel dat studenten alleen buiten de spits mogen reizen onverstandig. ‘’Deze afspraken lijken logisch in de Randstad, omdat daar veel gebruik wordt gemaakt van het openbaar vervoer. In onze plattelandsgemeenten lijkt het met de langere afstanden, beperkte vervoerscapaciteit en met name reizende scholieren en studenten onuitvoerbaar’’, stellen CDA-raadsleden Jasper Oude Vrielink (22) en Marc Smellink (24). De verwachting is dat het kabinet tijdens de persconferentie van 24 juni zal aankondigen dat studenten vanaf september toch in de spits mogen reizen. Jasper en Marc vragen de colleges alsnog om in te zetten op maatwerk in het openbaar vervoer in de plattelandsgemeenten.

Op dit moment starten stapsgewijs steeds meer scholen op. ROC’s, hogescholen en universiteiten starten weer met hoorcolleges, werkgroepen en practica. Studenten reizen met ingang van 1 juli buiten de spits. Dit betekent dat de lessen aanvankelijk starten en eindigen tussen 11:00 uur en 15:00 uur, en na 20:00 uur. Om er voor te zorgen dat er voldoende plek is in het OV heeft de minister afspraken gemaakt met het onderwijs dat scholieren en studenten zo min mogelijk gebruik maken van het openbaar vervoer, en sowieso niet tijdens de spits.

‘’De afstand tussen woonplaats en school zijn in de gemeenten Dinkelland en Tubbergen aanzienlijk langer. Daarnaast is de vervoerscapaciteit buiten de spits beperkt’’, constateren Oude Vrielink en Smellink. ‘’Daar komt bij dat voornamelijk scholieren en studenten met de bus reizen.’’ Volgens de jonge CDA’ers neemt de druk op het openbaar vervoer verder toe, met name na de zomervakantie. Door de aangepaste inrichting van de lijnbussen kunnen er aanzienlijk minder mensen mee. ‘’De verplichting dat studenten buiten de spits moeten reizen verplaatst het probleem en is daarmee onverstandig. Buiten de spits zal er een piek in het busvervoer ontstaan, met het risico dat er scholieren en studenten noodgedwongen bij de bushalte blijven staan.’’

De CDA-fracties willen van het college weten of studenten uit de gemeenten Dinkelland en Tubbergen in de spits toch gebruik kunnen maken van de bus. Het CDA wil op deze manier reizigers zo veel mogelijk verspreiden. Daarnaast vragen de fracties naar de afspraken die tussen vervoerders, onderwijs en de overheid zijn gemaakt. ‘’We moeten er voor zorgen dat studenten uit plattelandsgemeenten ook op tijd op school kunnen zijn en zoveel mogelijk verspreid over de dag kunnen reizen.’’

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.