Het college van Dinkelland gaat zeer voortvarend te werk op het gebied van duurzame energie. Er is samen met Noordoost-Twente gemeenten een doel gesteld om in 2023 twintig procent duurzame energie op te wekken.

Er is en wordt hard gewerkt aan een duidelijke strategie om Noordoost-Twente van het gas af te krijgen. Daarnaast is er is een Duurzaamheidsfonds voor de gemeente Dinkelland ontwikkelt, en er ligt nu de notitie ontwikkelingsmogelijkheden voor grootschalige zonnevelden in Noordoost-Twente.

Er wordt hard gewerkt en snel geschakeld. De energietransitie is voor ons allen een enorme opgave waarbij moeilijke keuzes gemaakt moeten worden. Voor en tegens zullen goed moeten worden afgewogen. Dat stelt de CDA-fractie, na het gegeven compliment, tevens voor een dilemma.

Aan de ene kant hebben wij de energietransitie opgave en aan de andere kant willen wij als CDA Dinkelland ook niet onze prachtige omgeving volpakken met zonnevelden. Onze cultuurgronden dienen wij met de grootste zorgvuldigheid, vanuit agrarisch en toeristisch perspectief te behandelen voor onze en toekomstige generaties. Als de RES (Regionale Energie Strategie) in 2020 bekend zal zijn dan hebben wij een veel beter beeld bij onze mogelijkheden in Noordoost-Twente.

Het CDA wil dan ook, middels een motie, ruimte creëren om de cultuurgronden vooralsnog niet zomaar vrij te geven voor de aanleg van zonnevelden tot aan het moment dat de RES bekend is. In de RES zal namelijk duidelijk worden wat ons landschap kan dragen en wat het netwerk van de netbeheerder kan dragen. Vanaf dat moment kunnen wij veel beter onderbouwde keuzes maken die voor ons nu onmogelijk te maken zijn op basis van de huidige informatie. Ook kleinere maar weloverwogen stappen leiden in dit geval naar het einddoel.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.