Het advies van de commissie Remkes over de stikstofproblematiek heeft tot veel reacties geleid. Als eerste het grootste boerenprotest uit de Nederlandse geschiedenis, de reactie van het kabinet en vele meningen in kranten en sociale media hoe het stikstofvraagstuk opgelost moet worden. Het lijkt erop dat de agrarische sector de grootste bijdrage moet leveren en dat levert veel zorgen op bij boeren.

Zorgen die wij als CDA Dinkelland goed begrijpen. Hun zorgen zijn onze zorgen. Hun vragen zijn onze vragen. Wat komt er nu weer op mij, op mijn bedrijf, en op onze sector af? Krijg ik mijn vergunning wel rond? Wanneer kan ik mijn bedrijfsactiviteiten voortzetten? Wat gaat mij dat kosten? Waarom zou ik nog doorgaan met mijn onderneming? Terechte vragen. En vragen die beantwoord moeten worden. Het liefst vandaag.

De veehouderijbesluiten van 7 juli 2017 waren gebaseerd op een toen nog springlevende Programmatische Aanpak Stikstof. Inmiddels zijn we ruim twee jaar verder, is het PAS gesneuveld, en worden we geconfronteerd met een nieuwe werkelijkheid. Concreet betekent dit dat de Rijksoverheid nieuwe plannen heeft opgesteld voor het ‘vrijwillig’ saneren van de veehouderij in de buurt van Natura 2000-gebieden.

In Dinkelland hebben we zes Natura2000-gebieden. Het is niet uit te leggen waarom er rondom de Natura2000-gebieden in Dinkelland bedrijven moeten verdwijnen, terwijl in hetzelfde gebied in Duitsland nieuwe bedrijven ontstaan. Je zou toch denken dat we in één EU dezelfde wet- en regelgeving hebben, maar o.a. de drempelwaarde van stikstof in Duitsland is 20 keer hoger dan in Nederland.

CDA Dinkelland maakt zich grote zorgen over de gevolgen van de aanpak van de stikstofproblematiek zoals deze nu is voorgesteld door minister Schouten. Maatregelen die in eerste instantie betrekking hebben op de veehouderij en verkeer. Onze zorg spreekt zich met name uit over de toekomstperspectieven van bedrijven rondom de Natura2000-gebieden en de consequenties voor de leefbaarheid in onze kernen.

CDA Dinkelland ondersteunt de kopgroep met wethouders inzake de stikstofproblematiek van de gezamenlijke VNG-gemeenten om deze zorg onder de aandacht te brengen bij minister Schouten, commissie-Remkes en bij Provinciale Staten van Overijssel.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.