Erik is 60 jaar uit Ootmarsum en sinds 2014 raadslid. Erik is actief voor de Othmarridders en in het dagelijks leven adviseur bij Twence.

 

 

Portefeuilles:
- Burgerzaken
- Bedrijfsvoering
- Verbonden partijen
- Wonen, grondzaken en gemeentelijk vastgoed
- Jeugd(hulp)
- Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO)
- Kunst, cultuur, musea, monumentenzorg en erfgoed

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.