Portefeuille wethouder Ilse Duursma (eerste locoburgemeester)

  • Jeugd(hulp)
  • Kunst, cultuur en musea
  • Mijn Dinkelland 2030!
  • Monumentenzorg en erfgoed
  • Onderwijs
  • Participatiewet
  • Vluchtelingen/statushouders
  • Volksgezondheid
  • Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO)
  • Kernwethouder Denekamp, Lattrop, Tilligte en Noord-Deurningen

 

 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.