Het CDA vindt dat de gemeente Dinkelland moet staan voor een inclusieve samenleving. Een samenleving waarin iedereen gelijk is en gelijk behandeld moet worden ongeacht geslacht of geaardheid maar ook ongeacht godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid en ras of welke andere grond dan ook.

Daar hebben we in Nederland al wat voor: artikel 1 in onze grondwet. Het CDA is er tegen om door het aannemen van deze motie juĂ­st onderscheid te maken op geaardheid of geslacht en deze groep mensen anders te behandelen dan anderen. Een vlag hijsen draagt er niet aan bij dat de verschillen in de samenleving worden verkleind maar plaats deze juist onder een vergrootglas.

Dinkelland is een gemeente voor iedereen. In een gemeente voor iedereen is een motie als deze onnodig.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.