Ieder kind verdient een kansrijke start. De eerste 1000 dagen zijn hiervoor essentieel. De aangenomen motie steunt unaniem de inspanningen van wethouder Duursma om hier handen en voeten aan te geven.

Het programma Kansrijke Start van minister Hugo de Jonge (CDA) heeft als uitgangspunt dat de omstandigheden in de eerste duizend dagen van het kind een enorme impact hebben op de verdere levensloop. Als kinderen in deze fase worden blootgesteld aan stress, rook slechte voeding, mishandeling of andere risicofactoren dan heeft dat een grote impact omdat de ontwikkeling van een kind in die periode zeer snel gaat en de basis vormt voor het verdere leven. Het programma heeft tot doel meer kinderen een kansrijke start te geven maar ook het voorkomen van ongeplande en ongewenste zwangerschappen. En het begeleiden van kwetsbare ouders in de eerste twee jaar van het kind. Door in te zetten op preventie en begeleiding worden grotere problemen voorkomen en naar verwachting de instroom in de jeugdzorg verlaagd. 

''Op Twentse schaal worden er op dit moment verschillende initiatieven onderzocht en ontwikkeld die bij dit actieprogramma passen'' legt CDA-raadslid Elke Klunder uit. Zij dient, samen met Lokaal Dinkelland, de motie in. De focus op preventie sluit naadloos aan bij de doelen die staan geformuleerd in het coalitieakkoord.

Wethouder Ilse Duursma is blij met het initiatief. Als gemeente Dinkelland hebben zij al belangstelling getoond voor het programma. De gemeenteraad ondersteund hiermee de wethouder om handen en voeten te geven aan het programma. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.