CDA pleit voor het inzetten van ervencoaches voor agrariërs in de gemeente Dinkelland. Hiervoor stellen zij vragen aan het college van B&W. Coaches helpen boeren na te denken over de toekomst van het bedrijf. ‘’Er zijn vele veranderingen die direct invloed hebben op agrarische bedrijven. Juist deze ondernemers moeten bij een coach met al hun vragen terecht kunnen’’ legt CDA-raadslid Arie Mentink uit.

Nieuwe milieueisen, fosfaatwetgeving en asbestdaken die voor 2024 vervangen moeten worden zijn voorbeelden van de uitdagingen waar (voormalige) agrariërs mee te maken hebben. ‘’Boerenbedrijven kunnen snel in financiële nood verkeren door omstandigheden zoals het ontbreken van een opvolger of niet meer kunnen voldoen aan wet- of regelgeving’’ legt Mentink uit. ‘’Wanneer zij er vervolgens met niemand over spreken kan dit zelfs leiden tot depressies. Dit moet worden voorkomen!’’.

Een ervencoach kan meer duidelijkheid geven over de mogelijkheden die er zijn voor de ondernemer. Door samen een strategie te maken voor de toekomst kunnen bewuste keuzes worden gemaakt. Raadslid Arie Mentink werkt hierbij samen met zijn CDA-collega Moniek Kleinsman van de Provincie Overijssel. Zij heeft in 2018 gepleit voor een onderzoek naar het ‘coachings-aanbod’ voor de gemeenten. ‘’De uitdagingen in deze sector zijn groot, de problematiek is schrijnend’’ legt Kleinsman uit. Samen met GroenLinks en SGP bereidde ze onlangs een motie voor om de provincie te laten onderzoeken of er mogelijkheden zouden zijn voor ondersteuning van deze gezinnen.

Naast dat de ondernemers baat hebben bij advies is ook het gemeentelijke belang gediend. ‘’Boeren zijn onze natuurbeheerders. Wanneer er steeds meer boeren stoppen verwacht ik problemen bij onderhoud van het land en onze natuur’’ maakt Mentink duidelijk. Het CDA wil daarom van de wethouder weten op welke termijn ervencoaches kunnen worden ingezet en hoe de nieuwe garantieregeling van het ministerie bij kan dragen voor het opzetten van opleiding- en coachingstrajecten bij bijvoorbeeld het proces van overname voor jonge boeren. ‘’We moeten luisteren naar wat agrariërs willen en hoe zij de toekomst zien. Op deze manier kunnen wij beter zorgen voor maatwerk.’’

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.