De raad van Dinkelland stelt de komende raadsvergadering, op 26 februari, vragen over de gemeentelijke verkiezingsborden voor de waterschaps- en provinciale verkiezingen.

De verkiezingen voor het Waterschap Vechtstromen en de Provinciale Staten vinden dit jaar voor het eerst gezamenlijk plaats. De gemeente is verantwoordelijk voor de organisatie ervan en dus ook voor de plaatsing van de verkiezingsborden. De raad wil voorkomen dat inwoners geen onderscheid kunnen maken tussen kandidaten voor de verkiezing van de Provinciale Staten en voor die van het Waterschap. Daarom wil zij van de gemeente weten hoe zij hierin onderscheid gaat aanbrengen en of zij rekening heeft gehouden met de zichtbaarheid van de borden.

Deze vragen worden gezamenlijk gesteld met alle fracties van de gemeenteraad op initiatief van het CDA. ''De opkomst is voor beide verkiezingen al laag”, zegt CDA-raadslid Marc Smellink, die het onderwerp aankaartte. ''Wij willen voorkomen dat er verwarring ontstaat bij inwoners wie verkiesbaar is voor het waterschap en provincie.'' Daarnaast willen zij ook weten of er rekening wordt gehouden met voldoende ruimte op de borden.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.