CDA Dinkelland wil van burgemeester John Joosten weten of er goede afspraken zijn gemaakt voor structurele grensoverschrijdende samenwerking tussen Duitse en Nederlandse hulpdiensten. Deze vragen stelt de raadsfractie naar aanleiding van de motie die 31 mei 2018 in de Tweede Kamer is aangenomen, waarin de regering wordt opgeroepen om met partners in de grensregio’s in gesprek te gaan om grensoverschrijdende spoedzorg structureel te borgen, waarbij ruimte wordt gelaten voor maatwerk.

Raadsleden Marc Smellink en Edo van Bree maken zich nog steeds zorgen over de spoedeisende zorg van hulpdiensten en trekken opnieuw aan de bel.

De politie in Dinkelland publiceert ieder kwartaal cijfers van de aanrijtijden bij spoedmeldingen. Hoewel bij de meeste meldingen tijdig de politie zelf, dan wel andere hulpdiensten, aanwezig zijn gebeurt het nog vrijwel iedere maand dat de politie er niet binnen de normtijd van 15 minuten kan zijn. “De politie rapporteert weliswaar dat dit zelden tot grote problemen leidt, maar het blijft naar onze mening een ongewenste situatie,” vindt Edo van Bree.

Uit cijfers van 2018 bleek al dat 1 op de 10 ambulances in Dinkelland er langer dan 15 minuten over doet om bij het slachtoffer te komen. Dinkelland staat op plek 3 in Twente als het gaat om de gemeente waar ambulances het langst onderweg zijn. Het is onbekend bij hoeveel van deze meldingen een Duitse ambulance of arts betrokken is. Onderzoek toont aan dat er gebieden zijn die niet binnen 15 minuten kunnen worden bereikt, althans niet met Nederlandse ambulances. “Lattrop-Breklenkamp, Hezingen en delen van Noord-Deurningen staan in het rode gebied. Ook in de naburige gemeenten Losser en Tubbergen zijn er rood gekleurde gebieden,” licht Marc Smellink toe. “Helaas hebben wij geen recente cijfers kunnen vinden voor de brandweer. Het zou goed zijn als in het jaarverslag cijfers per gemeente en per kern worden opgenomen. In hoeveel procent van de meldingen in bijvoorbeeld Noord Deurningen worden de aanrijtijden gehaald?”

De CDA-raadsleden willen graag van burgemeester Joosten weten of de spoedzorg van hulpdiensten nog steeds verbeterd kunnen worden en welke afspraken er zijn gemaakt tussen de Duitse en de in Dinkelland actieve hulpdiensten. Tenslotte vragen Van Bree en Smellink of burgemeester Joosten, of vertegenwoordigers van bijvoorbeeld de Veiligheidsregio, al contact hebben gehad met het ministerie naar aanleiding van de Kamermotie.

“Alle inwoners van Dinkelland moeten er op kunnen vertrouwen dat binnen een kwartier spoedeisende hulp wordt verleend wanneer dat nodig is” verwoorden Smellink en Van Bree het standpunt van hun fractie.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.