CDA Dinkelland wil dat onze gemeente benaderbaar is, met en voor de samenleving. We willen een benaderbare gemeente zijn. Inwoners, verenigingen/organisaties en ondernemers weten wie voor hen aan het werk is. We willen dat de ambtelijke organisatie op orde is en blijft, waardoor de dienstverlening aan onze inwoners en ondernemers op peil blijft. Bijvoorbeeld door meer samenwerking in Noordoost-Twents verband. We willen als gemeente laagdrempelig bereikbaar (zowel fysiek, telefonisch en digitaal) zijn. Inwoners, verenigingen/organisaties en ondernemers weten waar ze moeten zijn met hun vragen. We willen gemakkelijk bereikbaar zij voor de jeugd. Via sociale media vragen we ook actief input van jongeren. We vinden dat iedereen gelijkwaardig is, maar niet iedere situatie vraagt hetzelfde. We willen dat openbare gebouwen bereikbaar zijn voor iedereen zowel digitaal, telefonisch als fysiek.

GR22

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.