We stimuleren en ondersteunen biogasproductie. Biogas levert naast geld voor de gasproductie een belangrijke bijdrage aan de kringlooplandbouw en de warmtetransitie.

GR22

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.