CDA Dinkelland wil een echte band tussen kiezer en gekozene. We kennen een sterke en herkenbare plaatselijke vertegenwoordiging. We weten wat er speelt in de samenleving (gesprekken met inwoners, werkbezoeken aan verenigingen en ondernemers, gesprekken kernraden). We leggen het coalitieakkoord ter vaststelling voor aan de leden van onze partij wanneer het CDA deel uit gaat maken van het college van de gemeente Dinkelland.

GR22

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.