Onze boeren en tuinders leveren een grote bijdrage aan onze eerlijke economie. Zij zorgen voor gezond, veilig en goed voedsel en de mooiste bloemen en planten voor consumenten over de hele wereld. Bovendien spelen zij een belangrijke rol bij het duurzame beheer van natuur en groen in Dinkelland.

Het CDA wil de vitale agrarische sector stimuleren, die zorgt voor werkgelegenheid en het landschap. Om hiertoe te komen willen we een landbouwvisie ontwikkelen met aandacht voor alternatieve verdienmodellen, bijvoorbeeld op het gebied van energieopwekking en natuurontwikkeling met kansen voor een toekomstbestendige landbouw.

Het CDA en een sterke landbouwsector:

  • Het stimuleren van een vitale agrarische sector, die zorgt voor werkgelegenheid en het landschap. Wij willen een landbouwvisie ontwikkelen met aandacht voor alternatieve verdienmodellen, bijvoorbeeld op het gebied van energieopwekking en natuurontwikkeling met kansen voor een toekomstbestendige landbouw.
  • Werken aan maatwerk gericht op de eigen verantwoordelijkheid van agrariërs. Extra inspanning in ruimtelijke kwaliteit of energietransitie levert ruimte op om te ondernemen.
  • Agrariërs stimuleren ook zorg te dragen voor natuurbeheer. Wij zien de agrariër als beheerder van het Twentse landschap.
  • Het onderhouden van nauw contact met Europese, landelijke en provinciale bestuurders. Hierdoor is het CDA in staat om de belangen van de Dinkellandse landbouwsector maximaal te behartigen.

 

 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.