Wij zien onze agrariër ook als hoeder van het kleinschalige Noordoost-Twentse landschap. Houtwallen en landschapselementen geven dit landschap vorm. Deze houden we zoveel mogelijk in stand of brengen we in oude glorie terug. Voor natuurbeheer moeten de agrariërs ruimhartig gecompenseerd worden.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.