CDA Dinkelland wil dat iedereen leeft in een gezond milieu. We gaan het verwijderen van asbest ondersteunen. We sluiten aan bij provinciale en/of landelijke regelingen. We willen dat de (afval)waterinjecties door de NAM in Rossum en omgeving stoppen. De locaties kunnen worden ingezet voor hernieuwbare energie. We hergebruiken zoveel mogelijk grondstoffen en beperken hiermee huishoudelijk restafval tot een minimum, doordat inwoners zelf afval scheiden. Wanneer in de toekomst scheidingstechnieken beter worden ontwikkeld, zowel qua resultaat als qua kosten, kunnen we inzetten op nascheiding bij de centrale verwerking van afval. We koesteren het systeem voor de inzameling van oud papier door verenigingen. Deze manier van inzameling geeft een goed scheidingresultaat en inkomsten voor de inzamelende verenigingen. We zetten maximaal in op hergebruik van materialen bij bouwprojecten.

GR22

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.