Wij zetten in op ondernemerschap. Ondernemers van Dinkelland dienen gesteund en gestimuleerd te worden door de gemeente. Investeringen op het terrein van hernieuwbare energie en het inzetten op krachtig partnerschap met het MKB zijn voor ons zeer bewuste keuzes. Ondernemers zijn de motor van onze Dinkellandse economie!

Het gezamenlijk doordenken van gerichte investeringen op het terrein van recreatie, cultuur en de versterking / verbetering van de stad- en dorpskernen is onze opdracht. Daarnaast verdient de agrariër, als sociaal en economische drager, dat de gemeente meestrijdt tegen knellende regelgeving. Wij stimuleren de mogelijkheden voor de agrariër om innovatief te investeren. Wij zijn trots op onze kernen, onze ondernemers en ons buitengebied. Als lokale CDA’ers willen we een betrouwbare overheid door te kiezen voor slimme samenwerking en mee-investeren in kansrijke innovaties.

Het CDA en werken aan ondernemerschap:

  • Het behouden van ruime ontwikkelmogelijkheden voor niet-agrarische bedrijven op reeds bestaande locaties in het buitengebied.
  • Het creëren van voldoende mogelijkheden voor industrie en MKB op bedrijventerreinen.
  • Het opstellen van een visie op de winkelgebieden in de kernen.
  • Het inzetten op kansen en mogelijkheden voor onze inwoners om ook in Duitsland te werken en ondernemen.
  • Zorgen voor goede en veilige wegen. Beheer en onderhoud van wegen moeten op orde zijn en blijven.
  • Samenwerken met de provincie Overijssel aan het realiseren van de rondweg in Weerselo.
  • Woningen en winkels in Weerselo bereikbaar houden. De Bisschopstraat in Weerselo blijft een doorgaande weg (geen harde knip). 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.