14 februari 2017

Waarom CDA akkoord gaat met garantstelling voor FC Twente

We hebben ruim een jaar geleden in meerderheid voor een garantstelling van 32 miljoen ingestemd omdat we het maatschappelijk en economisch belang van FC Twente voor ons zwaarder vonden wegen dan de risico's. Niets doen betekende faillissement van FC Twente en verlies van 17 miljoen euro voor Enschede. Het feit dat ondernemers vorig jaar in de bres sprongen voor FC Twente geeft wel aan hoe belangrijk deze club voor de regio is.

Tussentijds hebben we ook herhaaldelijk ingestemd met verlenging van het arrangement.

Na het besluit over de garantstelling eind 2015 is er veel gebeurd en heeft FC Twente veel ups en downs meegemaakt. Er is veel in positieve zin veranderd. Ik zal niet alle positieve ontwikkelingen hier gaan noemen maar drie echter wel omdat wij bij het vorige voorstel nadrukkelijk ook middels een amendement en motie hier aandacht voor hebben gevraagd.

Het handelen van het oude management was debet aan het slechte beleid en daar moest wat aan gebeuren en we wilden meer zeggenschap voor supporters.

Wat zien we daarvan terug?
• De governancestructuur van FC Twente is op orde overeenkomstig het rapport Knuppe;
• Het bestuur en directie van FC Twente is beter in control;
• Supporters hebben meer zeggenschap gekregen o.a. door het recht toe te kennen om twee bestuurders voor het bestuur van de Stichting FC Twente voor te dragen.
• Per saldo is er minder risico dan het vorige arrangement.
• Er is aan vrijwel alle voorwaarden voldaan van het vorige arrangement

Alle positieve ontwikkelingen zijn mede mogelijk gemaakt door de directie en de raad van commissarissen. Alle complimenten hiervoor.Er is met man en kracht gewerkt om het voortbestaan van FC Twente en om FC Twente niet te laten degraderen.

Inmiddels gaat het zoveel beter dat FC Twente minder geld nodig heeft en komt u met een nieuw verzoek. Nu is het aan ons om te oordelen. Het CDA heeft geprobeerd het oude voorstel naast de nieuwe te leggen.

Zoals eerder gezegd: de lijst is nog veel langer met positieve ontwikkelingen en ook nog met een lager risico. Je zou zeggen dat de keuze dan snel gemaakt is en een peuleschil zou moeten zijn. Nee helaas zo simpel ligt het niet.

Drie zaken waar onze zorgen en twijfels liggen zijn het volgende:
- namelijk de belastingclaim: de kans bestaat nog steeds dat FC Twente weer bij ons aan klopt omdat de belastingclaim zo hoog is dat zij niet voldoende middelen heeft om de belastingclaim te betalen
– in het verlengde van deze vraag: in hoeverre is het beleid van het management erop gericht dat FC Twente een toekomstbestendige organisatie is waarbij de afhankelijkheid van met name de gemeente minder wordt; dit is een cruciale omdat we dit ook van de culturele instellingen en bijvoorbeeld ook de bibliotheek vragen en eisen? Wij vragen van deze instellingen dat ze meer op eigen benen moeten staan en dat zou niet anders moeten zijn voor FC Twente
- Op dit moment pakt het bestuur van FC Twente de zaken goed op. Hoe opereert het bestuur als het financieel weer beter gaat? In hoeverre zijn de checks and balances voldoende in de organisatie dat men niet op te grote voet gaat leven en niet weer dezelfde fouten worden gemaakt? Eerder gezegd door insprekers: gewoon normaal doen

Deze  drie onzekerheden zijn voor ons van zeer belang. De vertegenwoordigers van het bestuur van FC Twente en wethouder Eelco Eerenberg hebben ons overtuigd van de voldoende checks and balances in de organisatie. Daarnaast hebben we een toezichthouder vanuit de gemeente zitten bij FC Twente die ons regelmatig informeert over de situatie in deze club.

Alles overwegende gaan wij uiteindelijk akkoord met de garantstelling voor FC Twente

Ayfer Koç, fractievoorzitter CDA Enschede

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.