20 juni 2017

Ambitie voorop bij Agenda voor Twente

Gisteren werd de Agenda voor Twente behandeld tijdens de stedelijke commissie van de gemeenteraad van Enschede. Het voorstel geeft het ambitieniveau aan waar Enschede voor gaat. Enschede stelt voor om 7,50 Euro per inwoner per jaar vrij te maken en voor de periode van 2018-2022 een aanvullende bijdrage ad 5,00 Euro.

Het CDA kan meegaan met de inhoudelijke richting, namelijk de focus op techniek, bereikbaarheid, arbeidsmarkt en duurzaamheid. Het liefst had het CDA meer dan 12,50 Euro willen vrijmaken, immers er is pas sprake van ambitie als Twente meer dan de 12,75 Euro van de vorige Agenda voor Twente zou willen investeren. Het CDA vindt het zeer jammer dat we nu blijven steken op 7,50 Euro en mogelijk zelfs slechts 5 Euro. Als je gelooft in Twente, dan had dat minimaal het oude bedrag (12,75 Euro) moeten zijn met een plus.

Wat zeer teleurstellend is op dit moment, is dat de grotere gemeenten niet meer dan 5,00 Euro willen vrijmaken en twee daarvan 7,50 Euro, terwijl de kleinere gemeenten wel meer willen bijdragen. Terecht dat Enschedese wethouder Patrick Welman teleurgesteld is en aangeeft mogelijk aansluiting te gaan zoeken met andere gemeenten in Oost NL en Münster, als op een gegeven moment de Twentse gemeenten niet meegaan. Wat ons betreft geldt hier ook: als je niet volledig mee wilt doen, dan gaan we verder met anderen. Twente heeft te grote uitdagingen om te lang te wachten.

Dit weekend kwam in een onderzoek van TC Tubantia naar voren dat 80% van de respondenten in Twente vindt dat alle gemeenten moeten investeren in Twente. Juist in een periode waarin veel gemeenten moeten bezuinigen, is het van essentieel belang om gezamenlijk de problemen waar Twente voor staat aan te pakken; lage productiviteit, hoge werkloosheid en relatief lage inkomsten kunnen alleen gezamenlijk aangepakt worden. Argumenten als dat de Agenda voor Twente te veel de sfeer van Enschede ademt, niet concreet genoeg is en er geen financiële middelen zijn, kunnen weerlegd worden. Het argument dat de agenda voor Twente teveel Enschede is, is zwak; als je ziet dat de stijging van het aantal banen in Enschede grotendeels vervuld wordt door niet Enschedeërs, dan kun je alleen maar zeggen dat als het goed gaat met Enschede, het ook beter gaat met de andere gemeenten van Twente. Verder worden alle projecten getoetst op de gevolgen voor ( een groot deel van) de regio. De lijnen waar Twente in wil investeren zijn bekend, echter concrete projecten worden in de volgende fases uitgewerkt en per jaar wordt bekeken of die projecten bijdragen aan de ambities van Twente. Het is aan de bestuurscommissie om ervoor zorg te dragen dat de projecten kansrijk, regionaal, additioneel, concreet, helder en toekomstgericht zijn (KRACHT). De komende tijd zou ook de bestuurscommissie kunnen kijken naar hoe de Twentse burgers betrokken kunnen worden bij de concretisering van de Agenda voor Twente. Die betrokkenheid is ook een grote wens van de respondenten uit het onderzoek.

Willen we de sociaal-economische positie versterken, dan moeten we meer ambitie tonen. Met een hogere ambitie zullen de Provincie, het Rijk en Europa meer willen bijdragen. Ons motto is: niet bezuinigen op investeringen die van economische waarde zijn, want dat is volgens ons een verkeerde bezuiniging! 

Ayfer Koç, fractievoorzitter CDA Enschede

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.