21 juni 2017

De laatste 'Noord' vergadering voor de zomer

Dinsdagavond stond het bij de ingang van het Stedelijk Lyceum Kottenpark vol met geparkeerde fietsen. Een goede opkomst dus. De zaal had een heel slechte akoestiek en het was er warm. De hoofdmoot was het verslag van wat het onderzoek naar de grondwateroverlast had opgeleverd. Taaie kost. Nog geen voorstellen tot een plan van aanpak. En dat viel sommige mensen natuurlijk wel tegen.

Drie presentaties, niet erg boeiend of verrassend. Maar zeker de manier van overbrengen van informatie moet echt beter. Teksten en schema's waren niet te lezen en moeilijk te verstaan. Maar vooral de inhoud, de mimiek en het enthousiasme konden veel beter. Ook na de rellerige aandacht van de krant in het begin van de "kelderwateroverlast" was er nu waarschijnlijk minder belangstelling voor. Niemand gezien van de Tubantia.

Gaat dit nu dan toch weer met een sisser aflopen? De mensen hebben natuurlijk wel recht op een gefundeerd standpunt van de gemeente. Dus wordt vervolgd!

Aan het eind was er nog een enthousiast betoog van een buurtbewoner van Deppenbroek over de aanpak van zwerfvuil, ofwel gooi die rotzooi niet op straat. Men gaat in september weer een opruimdag organiseren. Ahmed (SP) en ik (CDA) hebben al toegezegd, nu de rest van de commissieleden van Noord nog. Want dit initiatief verdient de volle medewerking.

Wim Wijfjes voor het CDA Enschede

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.