06 juli 2017

Mooi rekeningresultaat, maar nog steeds scherp aan de wind zeilen

Het rekeningresultaat 2016 van de Gemeente Enschede ad 13,1 miljoen Euro is een mooi resultaat, maar we moeten ons niet rijk rekenen. Het grootste gedeelte (8,8milj.) is een gevolg van de verkoop van aandelen van Enexis en de BTW teruggave van een aantal jaren. Verder is het weerstandsvermogen nu prima, maar de vooruitzichten voor 2018 zijn niet positief. Terecht dat de wethouder aangeeft dat we ons niet rijk moeten rekenen. We moeten een scherpe financiƫle koers blijven varen, zeker gezien de enorme tekorten die op ons afkomen in het sociaal domein, zoals de jeugdzorg.

 

Het CDA is verheugd dat de accountant een goedkeurende verklaring zal verstrekken. Dat is vorig jaar toch anders geweest. Dit betekent dat de gemeente het nodige heeft verbeterd aan de procesmatige kant in het sociaal domein. We konden instemmen met de bestemming van het rekeningresultaat, maar maken ons wel zorgen over het achtergebleven werk in Duitsland, de toegenomen banen die niet door Enschedese werkzoekenden worden ingevuld, een aantal culturele instellingen die het zwaar hebben, het dalende aantal inwoners en de vergrijzing.

 

Ayfer KoƧ, fractievoorzitter CDA Enschede 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.