14 juli 2017

“Grofvuil moet weer gratis!”, is demagogie

Met grote meerderheid heeft de politiek in Enschede gekozen voor Diftar (restafval zit niet in het standaard tarief). Diftar heeft als doel om steeds minder restafval te krijgen. Maar dus ook steeds minder grof restafval. We moeten als maatschappij ernaartoe dat we hergebruiken. Zelfs Tubbergen was als een van de eersten met Diftar. De voorkomer bespaart, de vervuiler betaalt! Dat was de achterliggende gedachte en werking van het diftarsysteem. 

Er zijn altijd nog mensen die liever alles naar de vuilverbrander zien gaan, of voor nascheiden zijn. Maar dat bepleit zelfs onze regionale vuilverbrander Twence niet. Een achterhaald standpunt. Nu heeft een aantal partijen voorgesteld om gratis afvalstort weer te introduceren. Gratis afvalstort ondermijnt het systeem van Diftar. Er is dan minder prikkel om restafval te verminderen. Daarnaast lok je burgers van omliggende gemeentes, waar gratis afvalstort afgeschaft is, om hun afval in Enschede te dumpen. 

Producenten verpakken nog graag hun producten uitgebreid in en laten de consument met de rotzooi zitten. De trend is echter aan het veranderen. Je oude bankstel, bed of tv kun je door de leverancier van je nieuwe product laten meenemen. Op een nieuw apparaat betaalt u al statiegeld (verwijderingsbijdrage). Elke sloopauto is nog geld waard.

Als je niet mee wilt in die trend (wereldwijd), kun je je grofvuil nog altijd brengen of laten halen door de gemeente. Maar dat kost wel geld; gratis bestaat niet!

We hebben onze wethouder wel zover gekregen dat hij nog eens naar de tarieven gaat kijken en de mensen in Enschede daar ook beter over informeert.

Dan maar een deel in het algemene tarief voor iedereen? Solidariteit heeft zijn grenzen en draagvlak is voorwaarde voor collectieve regelingen.

Dan stel ik u nog de vraag: Moet mevrouw Keurig van 80 jaar met een klein inkomen meebetalen aan de afvalbende van de semi-commerciële hobbyist meneer Beunhaas? Dat gaat ons iets te ver.

De enige argumenten om nog eens te overwegen zijn: gaat het te snel in de beleving van de mensen en zijn de tarieven te hoog? Maar de maatschappij opzadelen met jouw afval is niet sociaal.

Het CDA onderkent het probleem van illegale bijplaatsingen bij milieupleinen in de stad. Herinvoeren van gratis afvalstort is geen oplossing. Wij zien veel meer in bijvoorbeeld verlaging van tarieven en communicatie naar burgers toe.

Wim Wijfjes, fractielid CDA Enschede

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.