20 april 2018

Advies van de infomateurs

Afgelopen maandag hebben de informateurs op basis van hun gesprekken met partijen geadviseerd onderhandelingen te beginnen over een coalitie tussen BBE, D66, VVD, GroenLinks en ChristenUnie. Het mag duidelijk zijn dat het voor ons een teleurstelling is nu het CDA niet in dat rijtje is genoemd. Deelnemen aan het bestuur van de stad geeft immers de beste mogelijkheden om de ambities, waarvoor de kiezer ons een mandaat heeft gegeven, te realiseren.

Zoals aangegeven op de ledenvergadering zijn de uitdagingen waar Enschede voor staat groot. Wij hebben in dat verband de kwaliteit en houdbaarheid van de zorg, de noodzakelijke investeringen in de stad en de veiligheid genoemd als belangrijke thema’s. Ook hebben we richting de informateurs aangegeven daarvoor weer bestuursverantwoordelijkheid te willen dragen.

In de openbare bijeenkomst hebben we afgelopen maandag aangegeven dat de deur aan onze kant daarvoor nog steeds open staat. We zullen hoe dan ook onze verantwoordelijkheid blijven dragen voor Enschede. Is het niet vanuit college, dan in ieder geval vanuit de raad: constructief waar dat kan, kritisch waar dat nodig is, werkend vanuit het vertrouwen dat kiezers ons hebben gegeven.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.