06 februari 2019

Armoedegelden

Enschede heeft ongeveer 6000 kinderen die in armoede leven. Het CDA vindt dat deze kinderen financieel geholpen moeten worden en mee moeten kunnen doen met activiteiten die voor hun leeftijdsgenoten heel normaal zijn. Daarnaast vindt het CDA dat geïnvesteerd moet worden in deze kinderen, zodat ze uiteindelijk op eigen kracht uit de armoede komen. 

Er is blijkbaar wel geld om deze kinderen te helpen, want we houden geld over en we bieden volgens het Nibud ook een mooi kindpakket aan, maar veel kinderen worden niet bereikt. Uitsluiting en niet kunnen meedoen mag nooit plaatsvinden doordat we om welke reden dan ook deze kinderen niet kunnen bereiken. Het CDA vindt dan ook dat er meer werk gemaakt moet worden om meer kinderen te bereiken. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij het college. Als we meer kinderen bereiken, dan kunnen we meer kinderen helpen om uit armoede te komen en houden we minder geld over. 

Onze belangrijkste vraag aan de wethouder Arjan Kampman was: “Hoe gaat u ervoor zorgen dat er meer kinderen bereikt worden?” Dat vond hij een lastige vraag, omdat hij dat gewoon niet weet. Hij worstelde er zelf ook mee. 

Als je kijkt naar de partners die zich bezighouden met bestrijding van armoede bij kinderen, dan is elke organisatie zijn op eigen manier op een goede manier daarmee bezig. De infrastructuur en structuur, oftewel de basis, is op orde. Wij denken dat een volgende stap nodig is om het armoedebeleid effectiever te maken. Wij denken dat een effectiever armoedebeleid gerealiseerd kan worden door betere samenwerking en afstemming tussen deze organisaties met een regierol door gemeente. Om een voorbeeld te noemen: waarom moet een ouder 6 of 7 keer formulieren invullen om gebruik te maken van bijvoorbeeld Stichting Leergeld, Fonds Bijzondere Noden etc.? Kan dit niet efficiënter en slimmer georganiseerd worden door bijvoorbeeld een 1-loket gedachte, waarbij als iemand bij de voedselbank komt bijvoorbeeld ook gewezen wordt op andere voorzieningen en met 1 formulier bij al deze instanties terecht kan? De wethouder heeft beloofd om hier naar te kijken.

Een andere vraag die het CDA had: is het niet verstandig om meer de regie te voeren over al deze organisaties, zodat door meer samenwerking een vuist gemaakt kan worden om armoede te bestrijden? De wethouder komt in het voorjaar hierop terug met een evaluatie. 

Ayfer Koç, fractievoorzitter CDA Enschede

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.