03 oktober 2019

Beschermen en ontwikkelen

Maandag 30 september is het Bestemmingsplan Enschede Noord - Hulsmaatstraat in de raad aan de orde geweest. Voor de zogenaamde Tetem-complex delen 2 en 3 is een woon-zorgcomplex voorzien. Het bestaande bestemmingsplan zou daarvoor opgerekt moeten worden naar een bouwhoogte van maar liefst 40 meter, met een verhoging van het bebouwingsoppervlak van 40% naar 100%. De bewoners van het wooncomplex Tetem 1 waren hiermee overvallen, aangezien de projectontwikkelaar hierover niets met hen had gecommuniceerd. Daarop zijn 21 zienswijzen voorgelegd aan Stadsdeelcommissie Noord en toegelicht door de bewoners.

Beschermen
Het bestemmingsplan is, nadat het door de gemeenteraad is vastgesteld, een juridisch bindend document waarop inwoners en ontwikkelaars moeten kunnen vertrouwen. De kopers van de appartementen in Tetem 1 wisten niet anders dan dat voor het resterende deel getrapt tot aan de Hulsmaatstraat een maximale bouwhoogte van 22 meter is toegestaan. Een betrouwbare overheid moet dit ook waarborgen en de inwoners in deze beschermen.

Ontwikkelen
In de ruimtelijke ordening hebben bestaande plannen ook geen oneindige betekenis. Eens in de 10 jaar is actualisering aan de orde. Ook om ontwikkelingen mogelijk te maken zijn soms wijzigingen nodig. In de nieuwe Omgevingswet, maar ook de huidige praktijk, ligt daarbij een grote verantwoordelijkheid bij de ontwikkelaar. Deze moet namelijk zijn plannen goed en tijdig communiceren met de naaste omgeving en een zo groot mogelijk draagvlak zien te verkrijgen. Dat is helaas niet gebleken bij de ontwikkeling van de plannen voor Tetem 2 en 3. Weliswaar was in een onderhandse overeenkomst uit 2006 door de gemeente met de ontwikkelaar vastgelegd dat zij een nieuwbouwplan tot max 40 meter bouwhoogte konden voorleggen, mits de gemeenteraad akkoord zou zijn. Dit contract was de bewoners van Tetem 1 onbekend. Logisch dus dat zij aan de bel trokken.

Op initiatief van het CDA is een amendement opgesteld om het voorliggende bestemmingsplan te corrigeren op dit punt; dus geen 40 meter, maar max 22 meter. En daarmee de bewonersbelangen te beschermen. Met steun van een groot deel van de oppositiepartijen, maar ook Burgerbelangen en de halve PvdA fractie, is het amendement in ruime meerderheid overgenomen. Blije bewoners als gevolg en de ontwikkelaar kan opnieuw aan de slag met een aangepast plan dat wel draagvlak krijgt.

Ton ten Vergert, CDA raadslid, woordvoerder stadsdeel Noord

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.