11 december 2019

CDA beschermt functie binnenstad

In de Raadsvergadering van 8 december is de nieuwe beleidsvisie voor detailhandel vastgesteld. Gebleken is dat de vorige visie met een keuze voor concentratie van winkels in de binnenstad en sterke wijkcentra goed heeft gefunctioneerd. Merkwaardig was daarom de keuze van het College om de toegestane branches op het Woonplein te verbreden met “witgoed en elektronica” en het woonthema te wijzigen in “in en om het huis”. 

De CDA fractie heeft hiervoor een amendement (aanpassing van de visie) ingediend door deze uitbreiding te schrappen. Ondanks de sterke positie van de Enschedese binnenstad bestaat gevaar van uitholling van haar functie, te meer daar er sprake is en komt van een aantal grote leegstaande winkels (Intersport en straks Hudson Bay).

Bovendien gaat mogelijk de Europese Dienstenrichtlijn nog een rol spelen. Alleen bij een consequente lijn in het beleid van toegestane branches is er zicht op het in stand houden van de visie. Na een stevig debat is aan het amendement nog het woord “vooralsnog” toegevoegd aan het niet toestaan van “witgoed en elektronica” op het Woonplein, omdat de Europese dienstenrichtlijn deze beperking  mogelijk niet toestaat. Maar daarover zijn de juristen het hoofd nog aan het breken. Witgoed verkopen als ondergeschikte nevenactiviteit bij bijvoorbeeld een keukenzaak blijft natuurlijk wel mogelijk, evenals elektronische apparatuur in een bouwmarkt.

De CDA fractie is blij dat een nipte  meerderheid in de Raad het amendement heeft gesteund, waardoor we de sterke positie van ons centrum, waar velen trots op zijn, enigszins kunnen beschermen.

Ton ten Vergert, CDA raadslid Enschede

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.