05 februari 2020

CDA fractie weer Present

Het CDA hecht zeer veel waarde aan het vrijwilligerswerk, het cement in onze samenleving. Door ons samen verantwoordelijk te voelen voor de noden in de samenleving en solidair te zijn met diegenen die het moeilijk hebben, kunnen we telkens de wereld een stukje beter maken.

Stichting Present is een organisatie die de betrokkenheid van mensen, bedrijven, kerken, buurten en andere sociale werkverbanden wil stimuleren en organiseren. Als vrijwilligersmakelaar biedt Present groepen de mogelijkheid om een zinvolle en goed bestede dag te beleven door zich onbetaald en op projectbasis in te zetten voor mensen die hebben te maken met armoede, slechte gezondheid en/of sociaal isolement.

Jaarlijks pakt ook de CDA fractie een Present-klus op. Afgelopen week mochten wij, aangevuld met CDA bestuurslid Laura Pierik, een schilderklus doen in Glanerbrug. De alleenstaande moeder was erg blij met de hulp en haar wat grauwe flat zag er na afloop van de klus een stuk frisser uit.

Groepen die belangstelling hebben om ook op deze wijze een vrijwilligersklus te doen, kunnen contact opnemen met Stichting Present, Deurningerstraat 12 (tel. 06-43833040)

Ton ten Vergert, CDA Raadslid

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.