16 mei 2019

CDA gaat in gesprek over toekomstvisie bibliotheek

Komende vrijdag brengt CDA-Enschede bezoek aan de bibliotheek Enschede. Als fractie brengen wij elke maand een aantal bezoeken aan allerlei maatschappelijke organisaties en bedrijven, om te horen wat er speelt, welke knelpunten ze ervaren m.b.t. het beleid van gemeente, maar ook wat goed gaat. Weten wat er speelt doen we veelal bij het maatschappelijk middenveld, het veld dat het CDA een warm hart toedraagt.

De Bibliotheek Enschede heeft een nieuwe directeur: de oud directeur van de bibliotheek Harderwijk, die dit jaar in de finale van de verkiezing van beste bibliotheek Nederland stond. Als fractie willen we graag kennismaken met deze nieuwe directeur en willen we ook graag weten wat zijn toekomstvisie is voor de bibliotheek.

De bibliotheek staat voor grote uitdagingen. Het aantal betalende leden is het afgelopen jaar weer gedaald (-3,54%) en daarmee ook de inkomsten. Hoewel het aantal uitleningen van boeken gedaald is, blijkt echter dat het aantal uitleningen van e-books met 10% is gestegen. Deze trend is ook landelijk te zien.

In combinatie met de bezuinigingen van de afgelopen jaren heeft de bibliotheek een tekort van €114.000. Dit tekort is gedekt uit de reserve. Dit kunnen ze niet jaren achtereen doen, want de reserves raken een keer op. Daarnaast was de bibliotheek voornemens te verhuizen naar het Wilminktheater. Voor die verhuizing dient te bibliotheek nog geld te reserveren. Dit is een grote opgave.

Een mooie ontwikkeling zien we in het aantal bezoekers, dit is met 10.000 toegenomen. Hier zien we een mooie verschuiving van functie van de bibliotheek, namelijk van uitleenplek van boeken naar ontmoetings- en studeerplek.

Het CDA vindt het belangrijk dat de bibliotheek een toekomstbestendige visie heeft. De bibliotheek heeft een belangrijke maatschappelijke functie, zoals basisvaardigheden ontwikkelen en een leven lang leren. Denk hierbij bijvoorbeeld aan laaggeletterden en mensen die hun digitale vaardigheden willen ontwikkelen. Daarom vindt het CDA het van essentieel belang dat de bibliotheek blijft bestaan. Het is een basisbehoefte van onze Enschedese samenleving.

We kijken uit naar het gesprek met de directie.

Ayfer Koç, fractievoorzitter

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.