07 november 2019

CDA motie over verbetering N35 Zwolle - Enschede - Munster

In de Raadsvergadering van 5 november jl. is een door het CDA samen met de VVD ingediende motie over verbetering van de Rijksweg N35 unaniem door de Raad gesteund en door het College overgenomen.

Op 9 november a.s. vindt bestuurlijk overleg plaats van regionale bestuurders met het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W) over het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT). In het coalitieakkoord van Overijssel “Samen bouwen aan Overijssel” wordt het opwaarderen van de N35 naar een 4 x 100 km/u weg expliciet als prioriteit voor de provincie genoemd.

De Minister van I&W heeft een motie van Von Martels ontvangen, die gesteund is door de Tweede Kamer. Deze motie roept op om een MIRT-verkenning voor de N35 te starten en de financiële consequenties van opwaardering van de N35 in kaart te brengen.

Onderdeel van de mobiliteitscorridor Zwolle-Enschede-Münster is ook de noodzakelijke verbetering op het traject vanaf knooppunt Azelo-Buren tot aan de Duitse grens, inclusief de nog enige ongelijkvloerse kruising aan de zuidoostkant van Enschede.

Door vol in te zetten op de N35/RW35 richting Duitse grens en in het verlengde daarvan de B54neu, ontstaat ook een volwaardig alternatief voor de nu op momenten kwetsbare A1 als hoofdverbinding met Duitsland.

Ondanks het recente teleurstellende bericht dat vanwege de stikstofproblematiek de aanbesteding van het traject Wierden-Nijverdal is uitgesteld, zal het Enschedese College (evenals diverse andere gemeenten langs de RW35) naar aanleiding van de CDA motie een ondersteunende brief richting minister Cora van Nieuwenhuizen (VVD) sturen.

Ton ten Vergert, CDA fractie Enschede

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.