24 september 2019

CDA niet tevreden met antwoorden wethouder over SBR-kunstgrasvelden

Het CDA Enschede heeft sinds 2016 al verschillende keren (schriftelijke) vragen gesteld aan het college inzake de gezondheids- en milieurisico’s als gevolg van de SBR-kunstgrasvelden. Het CDA zette nu samen met andere partijen het SBR-kunstgrasdossier weer op de agenda door middel van mondelinge vragen. Deze vragen zijn opgesteld naar aanleiding van de berichtgevingen over een strafrechtelijk proces zoals we hebben kunnen lezen in de media.

Tot onze grote verbazing waren wij gisteravond tijdens de commissievergadering echter niet in debat met de wethouder, maar met een vertegenwoordiger van de fractie BurgerBelangen Enschede (BBE). Zo wist wethouder Niels van den Berg al een motie aan te kondigen door de BBE-fractie waarvan de gemeenteraad zelf nog geen kennis had genomen. Voor ons is dan ook de grote vraag in welke rol deze wethouder gisterenavond tijdens de commissievergadering zat. Betekent dit dat het college deze motie steunt en was het op de hoogte van deze motie? In december 2016 is er door de fractie van BBE een motie ingediend om het college op te dragen met verschillende scenario’s te komen. Diezelfde fractie heeft deze motie later tijdens die raadsvergadering weer ingetrokken na toezeggingen van de wethouder. Het CDA Enschede heeft toen ook gezegd: wij willen eerst de feiten ontvangen uit het RIVM-rapport en niet nu al een voorbarige motie steunen. Wat wij niet begrijpen is dat je als partij zegt dat je jarenlang je druk hebt gemaakt om de risico’s van kunstgrasvelden en dan vervolgens in het coalitieakkoord het tegenovergestelde doet en nieuwe kunstgrasvelden plaatst en daar geld voor vrijmaakt.

Uitspraak wethouder: schuld verontreiniging ligt bij voetbalverenigingen
De wethouder heeft geprobeerd alle vragen te beantwoorden die er leefden in de commissie. Maar het CDA is er ontevreden over de beantwoording. Zo zouden volgens dezelfde wethouder vooral de voetbalverenigingen schuldig zijn aan de bodemverontreiniging rondom en onder de kunstgrasvelden. De voetbalverenigingen zouden volgens de wethouder vooral de SBR-korrels die van het veld afkomen de verkeerde kant op vegen. Wij vinden zijn uitspraak erg ongepast en willen van de wethouder weten of hij de uitspraak ook zo bedoelde.

Sportaal en de gemeente Enschede hebben een zorgplicht voor de inwoners en het milieu.  

Strafrechtelijk proces
Er heerst kennelijk onduidelijkheid over het strafproces dat is aangespannen door Recycling Netwerk tegen Sportaal. Op 14 september 2017 is door deze organisatie aangifte gedaan bij het Functioneel Parket. Het OM heeft daartoe besloten om een strafrechtelijk onderzoek te starten. In juli 2019 is Sportaal c.q. gemeente Enschede hierover geïnformeerd. De raad is daar nooit actief over geïnformeerd door het college. De wethouder moest – naar eigen zeggen – ook nog even navraag doen bij Sportaal over het strafdossier en de aangifte die er liggen. Het CDA Enschede is eigenhandig in het bezit gekomen van de volledige aangifte van 14 september 2017 incl. alle bijlagen.

Waarom zijn wij hierover niet actief geïnformeerd? Een eventuele uitspraak van de Meervoudige Economische Strafkamer kan grote (financiële) gevolgen hebben voor de gemeente Enschede c.q. Sportaal.

De eerste vervolgstappen die het CDA zal nemen in dit dossier:

  1. Het CDA Enschede zal naar aanleiding van de beantwoording van de wethouder gisterenavond weer nieuwe schriftelijke vragen stellen.
  2. Daarnaast komt het CDA Enschede met een motie aanstaande maandag tijdens de raadsvergadering om per direct te stoppen met het aanleggen van nieuwe SBR-kunstgrasvelden in de gemeente Enschede.  

We zullen moeten wachten op de beantwoording van de openstaande en nieuwe vragen en er zal op termijn ook een uitspraak komen van de rechtbank. Kortom een dossier dat nog lang niet gesloten is.

Namens het CDA Enschede,

Mart van Lagen, raadslid CDA

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.