26 augustus 2019

CDA wil opheldering over reden geen uitsupporters van Royal Antwerp FC welkom in Enschede

Op 22 augustus 2019 speelde AZ Alkmaar een belangrijke Europese wedstrijd in Enschede tegen de Belgische voetbalclub Royal Antwerp FC. Dat AZ noodgedwongen moet uitwijken naar de Grolsch Veste is al vervelend genoeg. Het CDA Enschede is dan ook tevreden dat FC Twente vanuit goodwill de club uit Alkmaar wil ontvangen en een onderdak wil geven voor deze Europese wedstrijd.

De portefeuillehouder heeft besloten in samenspraak met de ‘driehoek’ om geen uitsupporters van Royal Antwerp FC te ontvangen tijdens de wedstijd in het stadion en in de binnenstad van Enschede. Deze maatregel zou zijn genomen vanuit veiligheidsoogpunt op de eventuele ontstane onrust die zou kunnen ontstaan.

Het CDA Enschede is van mening dat deze wedstrijd ook gebruikt kon worden om de gemeente Enschede op een positieve wijze op de kaart te zetten voor zowel bezoekers vanuit Alkmaar als wel vanuit het Belgische Antwerpen. Helaas besloot de portefeuillehouder veiligheid om Enschede hermetisch af te sluiten voor inwoners uit België. Het CDA zet vraagtekens rondom het weren van supporters van Royal Antwerp FC.

Daarom stelt het CDA de volgende vragen aan het college van burgemeester en wethouders:

  1. Wanneer en hoe is de portefeuillehouder op de hoogte gebracht dat de wedstrijd AZ – Royal Antwerp FC gespeeld zou worden in de Grolsch Veste? Is de portefeuillehouder ook tijdig geïnformeerd over het aanbod dat FC Twente deed aan AZ om de wedstrijd hier te spelen?
  2. Wat vindt het college ervan dat FC Twente de Alkmaarse club AZ onderdak wilde geven voor deze Europese wedstrijd?
  3. Welke aanleidingen en waaruit bleek dat, dat deze wedstrijd een gevaar zou vormen voor de veiligheid van de inwoners en bezoekers van de gemeente Enschede?
  4. Welke andere maatregelen had de portefeuillehouder kunnen inzetten dan het hermetisch afsluiten van Enschede voor onder andere inwoners van België? Zijn deze voorgenomen maatregelen ook besproken met de spelende en uitnodigende voetbalclubs. Wat waren hierop de reacties vanuit de voetbalclubs.
  5. Hoeveel politiemanschappen zijn totaal in actie geweest om Enschede volledig Royal Antwerp FC-supporters vrij te houden incl. andere Belgische inwoners die naar Enschede wilden komen? Stond dit in de verhouding met de verwachte hoeveel supporters die de wedstrijd wilden volgen in het stadion? Waaruit bleek dat?
  6. Heeft de portefeuillehouder overwogen om de wedstrijd alsnog te verbieden met als gevolg dat AZ hierdoor zou diskwalificeren voor verdere Europees Voetbal dit voetbalseizoen? Zo ja, vanuit welke beweegredenen is er dan toch gekozen om de wedstrijd te laten voetballen in Enschede?
  7. Hoe  kijkt de portefeuillehouder achteraf tegen deze besluitvorming en de uiteindelijke gevolgen hiervan? Zou u op dezelfde wijze deze maatregelen treffen?
  8. Erkent de portefeuillehouder dat de gemeente Enschede slecht op de kaart is gezet door deze maatregelen om onder andere Belgische automobilisten staande te houden? Graag een nadere toelichting bij uw antwoord hierop.

Namens de CDA-fractie,
Mart van Lagen

De vragen zijn op 23 augustus jl. gesteld en het college heeft tot 13 september de tijd om deze vragen te beantwoorden.

Bron afbeelding: az.nl

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.